o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

24.04.2016

Физиотерапия

Физиотерапевт шифокорларининг аттестацияси буйича тахминий саволлар тахлили

1.Согликни саклаш тизимига оид даволаш –профилактика муассасаларида физиотерапия ва тиббий реабилитация усули билан даволаш буйича асосий норматив хукукий актлари.

2.Физиотерапевтик аппаратлар билан ишлаганда техник хавфсизлиги коидалари.

3.Физиотерапия фани тугрисида кискача маълумотлар.Физиотерапия фани ва мутахассислиги буйича республикамиз олимлари ва уларнинг олиб бораетган ишлари.

4.Замонавий физиотерапия омилларининг таъсир механизмлари.

5.Физик омилларининг бир-бирига мутаносиблиги.

6.Физиотерапия принциплари.

7.Доимий ток ва уни даволаш-профилактик кулланилиши.

8.Гальванизация физиологик ва даволаш таъсир меъханизми.Гальванизациянинг даволаш усуллари.Курсатмалар ва монеликлар.

9.Гальванизациянинг педиатрия амалиетида кулланилиш узгачаликлари.

10.Дорили электрофорез усулининг назарий асосланиши ва унинг кулланилиши физиологик ва даволовчи таъсири.

11.Галванизация учун замонавий асбоблар.Уларнинг тузилиши ва фойдаланиш усуллари.Техника хавфсизлиги.

12.Паст частотали импульсли электр токи билан даволаш тугрисида умумий тушунча ва классификацияси.

13.Импульсли токларнинг ахамияти ва дозалаш принциплари.

14.Электруйку.Электр уйкуда фойдаланиладиган элект токнинг физик таснифи.Электр уйкунинг физиологик ва даволовчи механизми.

15.Электр уйкуга курсатмалар ва монеликлар. Асбоблар.Муолажалар олиб бориш усуллари. Техник хавфсизлиги.

16.Диадинамик токлар. Физиологик ва даволаш механизмлари.

17.Диадинамотерапияда фойдаланадиган токларнинг физик хоссалари.Курсатмалар ва монеликлар.Замонавий асбоблар.

18.Диадинамотерапиянинг усуллари ва коидалари.Техник хавфсизлиги.

19.Синусоидал модуллашган токлар. Физиологик ва даволовчи таъсири.

20.Амплипульстерапия.Амплипульстерапияда кулланиладиган токларнинг физик таснифи. Курсатмалар ва монеликлар.

21.Амплипульстерапияда фойдаланидиган асбоблар.Муолажалар олиб бориш усуллари.Техник хавфсизлиги.

22.Интерерференцтерапия.Усулнинг физикавий таснифи.Интерференц токларининг  физиологик ва даволовчи таъсири.

23.Интерференцтертапияда кулланиладиган асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари.Техник хавфсизлиги. Курсатмалар ва монеликлар.

24.Флюктуоризация.Флюктуоризация токларининг физиологик ва даволовчи механизми. Курсатмалар ва монеликлар.

25.Тери оркали электростимуляция.Тери оркали  электростимуляцияда кулланиладиган физик омилларининг таснифи. . Физиологик ва даволаш механизмлари.

26.Тери оркали электростимуляцияда кулланиладиган асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

27.Элекр ташхис куйиш. Физиологик ва даволаш механизмлари.Турлари.

28.Классик электр ташхис куйиш.Электр токи ердамида мушаклар фаолиятини ошириш.Узгаришлар турлари ва усуллари.

29.Электр ташхис куйишда миастеник ва миатоник реакциялари.

30.Кенгайтирилган электр ташхис куйиш.

31.Электр ташхис куйишда ишлатиладиган “Амплипульс” ва “Стимул” аппаратлари.

32.Электростимуляция.Электр токи ердамида мушаклар ишини ошириш токларининг турлари ва даволаш механизмлари.

33.Периферик ва асосий парез ва параличларда кулланиладиган электростимуляция усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

34.Ички аъзолар электростимуляцияси. Курсатмалар ва монеликлар.

36.Транскраниал электростимуляция. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

37Юкори частотали токлар оркали даволаш усулларининг турлари.

38.Юкори частотали токларнинг физиологик ва даволаш механизмлари.Иссиклик ва осциллятор механизмлари.

39.Ультратонтерапия. Физиологик ва даволаш механизмлари. . Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

40.Дарсонвализация. Физиологик ва даволаш механизмлари. . Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

41.Индуктотермия. . Физиологик ва даволаш механизмлари. Техник хавфсизлиги.

42.Индуктотермоэлектрофорез. . Муолажалар олиб бориш усуллари. Техник хавфсизлиги.

43.Ультра юкори частотали электр майдони билан даволашФизикави ва биофизикави усуллар асоси

44.Ультра юкори частотали электр майдони билан даволаш токларининг физиологик ва даволаш механизмлари. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

45.УВЧ-индуктотермия. даволаш механизмлари. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Куйинли токлар электроди.

46.Зарбли УВЧ-терапия мохияти. Курсатмалар ва монеликлар.Асбоблар.

47.Ультраюкори частотали электр терапия.Услублар турлари.

48.Дециметртолкинли терапия. Физикави ва биофизикави таъсири. Физиологик ва даволаш механизмлари. . Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

49.Сантиметртолкинли терапия. Физиологик ва даволаш механизмлари. . Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

50.Миллиметртолкинли терапия. Физиологик ва даволаш механизмлари. Асбоблар.. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

51.Магнитотерапия. Биофизикави таъсири.Турлари.(доимий узгарувчан угурушли импулсли)

52.Магнит майдонининг Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

53.Аэроионлар билан даволаш.Аэроионлар ва гидроаэроионлар  хакида тушунча.Мусбат ва манфий аэроинларнинг таъсири.

54.Инфитотерапия. Курсатмалар ва монеликлар.

55.Электростатик укалаш. Асбоблар.. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

56.Ультратовуш тугрисида тушунча. Физикави ва биофизикави таъсири Физиологик ва даволаш механизмлари.

57.Пастчастотали ультратовуш ва унинг афзаллиги.

58.Ультратовуш билан даволашда курсатмалар ва монеликлар. Асбоблар.. Муолажалар олиб бориш усуллари. Техник хавфсизлиги.

59.Дори моддали ультрафонофорез. Физиологик ва даволаш механизмлари. Асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

60.Ультратовуш билан даволашда бошка турдаги даволашмуолажалари билан биргаликда кулланилиши.

61.Ингаляция оркали даволаш. Аэрозоль тугрисида тушунча.Уларнинг физикавий таърифи. Физиологик ва даволаш механизмлари. Асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

62.Галотерапия. . Физиологик ва даволаш механизмлари. Асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

63.Аэрофитотерапия. . Физиологик ва  даволаш таъсири.

64.Фототерапия.Еругликнинг физиологик ва  даволаш таъсири.Еруглик нурланишининг спекатрлари.

65.Инфракизил нурлари.Инфракизил нурларининг физиологик ва  даволаш таъсири. Асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

66.Хромотерапия.Носелектив ва селектив хромотерапия. физиологик ва  даволаш таъсири. Асбоблар. Муолажалар олиб бориш усуллари. Курсатмалар ва монеликлар.

67.Ультрабинафша нурлари.Турли тулкин узунликларидаги ультрабинафша нурларининг физиологик ва  даволаш таъсири.Ультрабинафша эритемаси харакати биологик сифати.

68.Биодоза тушунчаси ва белгилаш усули.Ултрабинафша нурининг умумий ва махаллий бериш усуллари.

69.Ультрабинафша нурлари оркали конга таъсир килиш.Услублари. . Курсатмалар ва монеликлар.

70.Ультрабинафша нурлантириш учун нур таркатувчи аппаратлар. Техник хавфсизлиги.

71.Лазеротерапия.Лазер нурларининг Физикави ва биофизикави таъсири Физиологик ва даволаш механизмлари.

72.Лазеропунктура тушунчаси ва конга лазер нури билан таъсир килиш. Услублари. . Курсатмалар ва монеликлар. Техник хавфсизлиги.

73.Иссиклик билан даволаш.Иссиклик билан даволашда воситалар таснифи.

74.Балчик билан даволаш.Даволаш балчикларининг тузулиши ва турлари ва таърифи.

75.Махаллий ва умумий балчик аппликациялари ва ванналари. Курсатмалар ва монеликлар.

76.Балчик эритмаларининг кулланилиши ва бошка турдаги муолажалар билан биргаликда фойдаланиши(гальваногрязь ДДТ- СМТ-грязелечение грязь индуктотермия ).

77.Парафин ва озокерит билан даволаш. Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

78.Криотерапия. . Физиологик ва даволаш механизмлари. Асбоблар.

79.Локал криотерапия. . Асбоблар. . Услублари. . Курсатмалар ва монеликлар.

80.Умумий криотерапия. Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

81.Гидротерапия. . Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

82.Даволовчи душлар. . Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

83.Ванналар ва уларнинг турлари. Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

84.Ичакларни ювиш.(гидроколонотерапия). Даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

85.Бальнеотерапия.Усулнинг умумий таснифи.Минерал сувлар тушунчаси.Турлари.

86.Минерал ванналар(сульфид натрий хлорли йодобромпи).Услублари. Курсатмалар ва монеликлар.

87.Газли ванналар(углекисли кислородли дурли азотли радонли). Услублари.       Курсатмалар ва монеликлар.

88.Умирткани  сув ости тортув даволаш Услублари.       Курсатмалар ва монеликлар.

89.Минерал сувларни ичиш.Минерал сувларининг турлари. Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

90.Курортология ва курортлар тугрисида тушунча.Осасий курорт омиллари.Турлари.

91.Спелеотерапия. . Физиологик ва даволаш механизмлари. Курсатмалар ва монеликлар.

92.Юрак-кон томир касалликларини даволашда физиотерапевтик омиллари.

93. Нафас йуллари носпецифик касалликларида физиотерапевтик омилларни кулланилиши.

94.Бронхиал астма касаллигида физитерапия омилларини куллаш.

95.Упка сили касаллигида физиотерапия омилларини куллаш.

96.Периферик асаб системаси касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

97.Бош мия томирлари касалликларида физиотерапия омилларини куллаш

98.Асаб системаси яллигланиш касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

99.Буйрак ва сийдик йуллари касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

100.Таянч-харакат системаси касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

101.Ички безлар касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

102.Ошкозон ва 12 б.и. яраси касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

103.Жаррохлик ва шикастланиш касалликларида физиотерапия омилларини куллаш.

104.Педиатрияда фзиотерапияни куллаш ахамиятлиги.

105.Кулок бурун ва томок касалликларида  физиотерапия омилларини куллаш.

106.Аеллар жинсий аъзолари яллигланиш касалликларида  физиотерапия омилларини куллаш.Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2018 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz