o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Травматология

ТРАВМАТОЛОГ ВА ОРТОПЕДЛАРНИ врачларни аттестацияга тайёрлаш учун тузилган саволлар рўйхати

 

 1. ТРАВМАТОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯНИНГ УМУМИЙ САВОЛЛАРИ

А) Соғлом турмуш тарзини шакллантириш, травматизм профилактикаси ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш соҳасида давлат сиёсати;

Б) Техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари;

 • техника хавфсизлиги ва ишлаб чиқариш санитарияси умумий саволлари;
 • иш жойи ва мехнатни ташкил этишда техника хавфсизлиги талаблари (иш жойи таъминлаш, иш ва махсус иш кийимлари);
 • Қўл ва механик асбобларни техник  хавфсизлик талаблари (уларни сақлаш ва улар билан хавфсиз ишлаш усуллари);
 • хизмат хоналарига қўйиладиган ёнғин хавфсизлиги талаблари, ёнғин сабаблари ва уларни олдини олиш.

2. Травмалогик-ортопедик ёрдамни ташкиллаштириш.

А) Ташкилий бўлимлар;  травмпункт, поликлиника ортопедо-травматологик кабинети, вилоят, шахар, туман шифохоналарида стационар травматологик-ортопедик бўлимлар  ташкиллаштириш, ёрдам хажми;

Б) Жарохатлар статистикаси: ишлаб чикариш травматизми  (саноат, кишлок хужалик)ишлаб чикариш билан боглик булмаган  травматизм  (маиший, спорт, транспорт)уларни профилатикаси , таснифи тиббиет ходимларининг  травматизми

В)Жарохатлар асорати ва ортопедик  беморларнинг диспансеризацияси

Г)Травматолог-ортопедларнинг тиббий этикаси ва деонтологияси

3.Клиник анатомия ва оператив хирургия:

А)Бошнинг мия ва юз сохалариниклиник анатомияси ва оператив хирургияси;

Б)Буйин сохасининг клиник анатомияси ва оператив хирургияси;

В)Елка ва кул  сохасининг клиник анатомияси ва оператив хирургияси;

Г)Кукрак кафаси клиник анатомияси ва оператив хирургияси;

Д)Умуртка погонаси ва умуртка каналининг клиник анатомияси ва оператив хирургияси;  

Е) Оёқ, тос, қорин бўшлиғининг клиник анатомияси ва оператив хирургияси;

4. Травматология ва ортопедияда оғриқсизлантириш, интенсив терапия ва реанимация:

А) Махаллий, утказувчи, суякичи, орқа мия, перидурал, умумий оғриқсизлантириш (интубацион наркоз);

Б) Нафас олиш, юрак-қон томир, моддалар алмашинуви бузилишлари профилактикаси  ва  коррекияси; операциядан кейинги даврда огрик синдромини бартараф қилиш усуллари;

В) Ўткир юрак етишмовчилиги, ўткир нафас етишмовчилиги, ўткир қон йуқотиш диагностикаси, унда қўлланиладиган физик ва медикаментоз тадбирлар, инфузион-трансфузион терапия тамойиллари.

5. Травмаларда организмда бўладиган умумий ўзгаришлар: оғриқ механизмининг замонавий тушунчаси: травма ва қон йуқотишнинг патофизиологияси, шок ва қон йуқотишнинг клиника, профилактика ва терапияси:  қон ивиш системасининг физиологияси ва патофизиологияси; қон ва унинг компонентларини қуйишга кўрсатма ва қарши кўрсатмалар; тромбоэмболия, ёғ ва хаво эмболияси патофизиологияси, травматик касаллик, жарохатланганлар оғирлик даражасини аниқлаш.

6. Турли ёшдаги синишларда репаратив жараёнлари.

7. Туғма ривожланиш нуқсонларининг сабаблари, генетика ва иммунобиология саволлари:

8. Травматолого-ортопедик беморларни текшириш  усуллари:

А) клиник текширув усуллари;

Б) Рентгенологик текширув усуллари;

В) Махсус текширув усуллари (контраст рентгенография, томография, компютер томографияси, магнит резонанс томография, радионулеид текширувлари, тепловизор, УТТ, артроскопия);

9. Яралар: таснифи, даволаш, битиши, йирингли асоратлар, яра интоксикацияси, яра сепсиси, анаэроб инфекция, псевдоанаэроб инфекция, йирингили инфекция:

10. Жаррохлик инфекцияси, қоқшол, қутириш, эпидемиологияси, патогенез, клиника, даволаш, профилактика.

11. ОИТС- диагностика, даволаш, профилактика, захм, сўзак артритлари, периоститлар ва бошқалар;

12. Бирламчи ва иккиламчи ампутациялар, кқрсатмалар, усуллари, техника, ва даражаси, протезлаш, ампутациядаги хато ва асоратлар:

13. Травматологик беморларни даволаш:

А) консеватив, (бир босқичли репозиция ва гипсли боғлами билан фиксация қилиш, тана тортими), гипс боғламининг турлари, гипс қўйиш техникасининг асосий қоидалари:

Б) Оператив даволаш- абсолют ва нисбий кўрсатмалар, остеосинтез турлари, остеосинтез тамойиллари, компрессион-дистракцион остеосинтез.

 

 1. ТРАВМАТОЛОГИЯНИНГ  ХУСУСИЙ САВОЛЛАРИ
 1. Бош мия жарохати: бош мия жарохатларининг механизм ва патогенези: Бош мия жарохатларининг асосий клиник формалари: бош мия асоси суяклари жарохатларини асосий формалари: бош мия ичи травмадан кейинги қон қуйилиши, бош суяклари трепанацияси
 2. Орқа мия жарохати, жарохат механизми ва патогенези, диагностика ва даволаш.
 3. Периферик нервларнинг жарохати, механизм, жарохат  даражаси, диагностика, даволаш.
 4. Артериал ва веноз қон томирлар жарохати, диагностика, даволаш. Ишемия фазалари диагностика даволаш тактикаси.
 5. Суяк ва бўғимларнинг очиқ ва ўқотар қуролдан кейинги жарохати, классификация, диагностика, даволаш, асорати.
 6. Елка камари ва кулнинг жарохатлари.
 • Умров суягининг синиш ва чикишлари;
 • Курак суяги танаси ва бугим юзасининг сининшлари;
 • Елка суяги проксимал кисмининг чиниши ва синиб-чикишлари,елканинг чикишлари,ротацион манжетанинг жарохатлари,елканинг одатий чикишлари;
 • Елка суяги диафизининг синишлари;
 • Елка суяги дистал кисмининг синишлари;
 • Билак суяклари проксимал кисмининг синишлари;
 • Билак суяклари диафизар синишлари;
 • Монтедж ва Галиацци синиб-чикишлари;
 • Билак суяги дистал кисми синишлари;
 • Билак суякларининг чикишлари;
 • Кафт бугими сохасидаги синишлар,чикишлар ва синиб-чикишлар;
 • Кафт найсимон суякларининг синишлари,чикишлари ва синиб-чикишлакри;
 • Кул ва елка камарининг очик ва укогтар куролдан кейинги жарохатлар;
 • Кул ва елка камари жарохатлприни кон-томир ва нервли асоратлари.

7.Оёкнинг жарохатлари:

 • Сон суяги проксимал кисми синишлари;
 • Соннинг чикишлари ва чикиб-синишлари;
 • Сон суягининг диафизар синишлари;
 • Сон суяги дистал кисмининг бугим ичи синишлари;
 • Тизза бугими ички жарохатлари;
 • Тизза копкогининг синишлари ва чикишлари;
 • Болдирнинг чикишлари;
 • Катта болдир суяги думбокчаларини синишлари;
 • Болдир суякларини диафизар синишлари;
 • Болджир-ошик бугими жарохатлари;
 • Оёк панжа суякларини синишлари,чикишлари ва синиб-чикишлари;
 • Оёкнинг очик ва укотар куролдан жарохатлари;
 • Оёкнинг жарохатларида кон-томир ва нервли асоратлари.

8.Кул ва оёк мускул ва пайларининг жарохатлари;

9.Умуртка погонаси жарохатлари ва касалликлари:

 • Умуртька погонасининг синишлари,чикишлари,ярим чикишлари ва синиб-чикишлари,патологик синишлар;
 • Умуртка погонасинингстабил ва ностабиллик тушунчаси;
 • Умуртка погонасининг асоратсиз ва асоратли синишлари;
 • Буйин сохаси орка миясинингжарохатлари клиникаси(У,У!,У!!,УШ сегшмантлар);
 • Орка мияни анатомик узилишида параличлар эволюцияси;
 • Спондилолиз ва спондилолистез тушунчаси;
 • Ламинэктомияга курсатмалар.

10.Тос суяклари жарохатлари: механизми,классификацияси,асоратлари,очик ва укотар куролдан кейинги синишлар.

11.Кукрак кафаси жарохатлари:

а) кукрак кафасининг ёпик ва очик жарохатлари,туш ва ковургаларнинг синишлари;

б) пневмоторакс,гемоторакс турлари;

в) кукрак кафаси жарохатларини ёпик ва очик асоратлари;

г) плеврал пункциялар, плеврал бушлик дренажи,торакотомияга курсатмалар.

12.Корин бушлиги  аъзоларнинг жарохатлари, клиника, диффенциал диагностика, даволаш тактикаси.

13. Куплаб синишлар ва кушма   жарохатлар, классификация , даволаш тамоиллари.

14. Тана , кул ва оекларнинг эзилиши, патогенез, даврлар буйича классификация, клиника, асоратлар, даволаш.

15.Термик, химик  куйишлар, электр токи билан жарохатланиш,  музлаш. Куйишда  организмда буладиган умумий узгаришлар. Куйган яра юзасини улчаш,жарохат чукурли даражалари.Умумий ва махаллий даволаш.

16.Харбий-дала жаррохлигининг асосий масалалари:

а)бош ва буйиннинг укотар куролдан кейинги жарохатлари;

б)кукрак кафаси ва кориннинг  укотар куролдан кейинги жарохатлари;

в)тоз ва тоз органларининг укотар кукролдан кейинги жарохактлари;

г)кул ва оёкларнинг укотар куролдан кейинги жарохатлари;

д)комбинациялашган радиацион жарохатлар.

17.Болалар травматологияси,болалардаги жарохатларнинг кечиши ва даволашдаги хусусиятлари.

18.Тугрукдан кейинги жарохатлар,диагностика,даволаш,профилактикаси.

19 Синикларнинг битмаслиги,классификацияси,характеристикаси ва даволаш.

 

 1. ОРТОПЕДИЯНИНГ ХУСУСИЙ МАСАЛАЛАРИ.

1.Таянч-харакат аппаратининг тугма касалликлари:

а)буйин ва кукрак кафасининг тугма касалликлари ва деформациялари;

б)умуртка погонасининг тугма касалликлари ва деформациялари;

в)кулнинг тугма касалликлари ва  ривожланиш аномалиялари;

г)оёкнинг тугма касалликлари ва ривожланиш аномалилари.

 • Сон суягининг тугма чикиши:этиопатогенез,хар хил ёшдаги болаларда клиник ва рентгенологик диагностика,консерватив ва оператив даволаш,бугим ичи ва бугимдан ташкари операциялар турлари;
 • Тугма coxa vara;
 • Болдир суякларининг тугма ривожланмаганлиги;
 • Болдирнинг тугма сохта бугими,даврлари,даволаш;
 • Тизза копкогининг тугма чикиши,диагностикаси,оператив даволаш усуллари;Оёк панжасининг тугма деформациялари,консерватив ва оператив даволаш.

2.Таянч-харакат аппаратининг орттирилган касалликлари:

а)суяк ва бугимларнинг уткир ва сурункали яллигланиш касалликлари:

 • Гематоген остеомиелит (уткир ва сурункали),диагностикаси,даволаш;
 • Болалардаги эпифизар остеомиелит,диагностика,даволаш,асоратлар,асоратлар профилактикаси;
 • Сурункали посттравматик остеомиелит;
 • Сурункали укотар куролдан кейинги остеомиелит;
 • Анкилозловчи спондилоартрит(Бехтерев касаллиги);
 • Ревматоид полиартрит;
 • Бугимларнинг подагрик касалликлари;
 • Невропатик артритлар
 • Бугимларнинг гемофилик касалликлари;
 • Суяк ва бугимларнинг туберкулези,этиопатогенези,клиникаси,диф.диагностикаси,консерватив ва оператив даволаш.

б)мускуллар,пайлар,фасциялар,бўғим копчалари, боғламларнинг касалликлари:

 • Миозит,оссификацияловчи миозитишемик контрактура;
 • Стенозловчи лигаментит,”теннисли” тирсак,тендовагинит;
 • Бурситлар,синовитлар,ганглийлар;
 • Дюпютрен контрактураси,шикилловчи бармок ва сон;
 • Переартритлар,эпикондилитлар,Штид-Пеллигрин касаллиги;
 • Оёк панжасининг карилик деформациялари,оёк панжаси 1 бармогининг валгусли кийшайиши,болгасимон бармок.

  в)   суст  ва спастик фалажлик.

 • Полиомиелит,клиникаси,колдик асоратлар диагностикаси,касалликни турли боскичларда  даволаш ,контрактуралар профилактикаси,оператив даволаш турлари;
 • Спастик церебрал фалажлик,клиника,диагностика,консерватив ва оператив даволаш;
 • умуртка погонаси касалликлари:
 • кад-комат бузилишлари,клиника,даволаш;
 • сколиоз,классификация,этиопатогенез,турли сколиоз формаларининг клиникаси,диагностикаси,консерватив даволаш,оператив даволашга курсатмалар,оператив муолажалар турлари;
 • умуртка погонаси ва йирик бугимларнинг дегенератив – дистрофик касалликлари;
 • Остеохондроз,клиника,умуртка погонаси турли сохаларидаги остеохондроз диагностикаси,стабил ва ностабил формалари,консерватив ва оператив даволаш,оператив даволаш методлари;
 • Спондилез,клиника ,диагностика,даволаш;
 • Йирик бугимларнинг деформик
 • артрози,этиопатогенез,диагностика,даволаш,оператив даволаш даволаш методлари;
 • суяк патологияси:
 • Суякларнинг хавфсиз усмалари;
 • Суякларнинг хавфли усмалари;
 • Суякларнинг усмасимон зарарланиши;
 • Суякларда диспластик процесслар:хондродисплазиялар,остеодисплазиялар(фиброз  остеодисплазия,
 • номукаммал остеогенез),гиперостозлар;
 • Остеохондропетиялар,классификация,этиопатогенез,клиника,касалликнингхар хил даврларидаги рентген куринишлари,даволаш;
 • Суяклардаги дистрофик ва атрофик жараёнлар (экзоген ва эндоген остеодистрофиялар,суяк тукимасининг кайта тикланиши)

 

ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД БАЖАРИШИ КЕРАК БУЛГАН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР ВА ОПЕРАЦИЯЛАР.

1.Вена ичига куйиш,кон ва кон компонентларини куйиш.

2.Умров ости венаси пункцияси.

3.Вагосимпатик,паранефрал,суяк ичи,регионар,футляр новокаин блокадалар.

4.Катетеризация,сийдик пуфагини ков усти пункцияси.

5.Анестезиянинг барча турлари:перидурал,орка мия,утказувчи.

6.Юракнинг ёпик массажи.

7. Трахеостомия

8.Сунъий нафас олишнинг барча турлари.

9.Транспорт иммобилизация.

10.Таянч-харакат аппаратининг жарохат ва касалликларини даволашда кулланиладиган барча гипсли боглам турлари.

11.Тоз,буйин умурткаси ва суяклар жарохатларида тана тортимини урнатиш.

12.Бугимлар пункцияси

13.Кул-оёк ва умуртка поганаси сини шва чикишларини ёпик репозиция ва жойига солиш .

14.Юмшок тукималар асоратланмаган яраларинга бирламчи жаррохлик ишлови бериш.

15.Махаллий тукималар билан тери пластикаси.

16.Елка суяги катта дунгини остеосинтези.

17.Елка суяги дистал кисми апофизларини остеосинтези.

18.Тирсак суяги усимтасини остеосинтези.

19.Билак  суяклари диафизар синишларини суя кичи остеосинтези.

20.Катта болдир суягини кортикал остеосинтези.

21.Тупиклар синишини остеосинтези.

22.Кафт суяклари ва бармок фалангалари остеосинтези.

23.Тизза копкоги остеосинтези.

24.Кул ва оёкларнинг травматик ампутацияларида бирламчи жаррохлик ишлови вачултокни хосил килиш.

 

ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД БАЖАРИШИ КЕРАК БУЛГАН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР ВА ОПЕРАЦИЯЛАР.

1.Кукрак кафаси бушликлари,корин бушлиги,юрак,перикард пункциялари,люмбал пункция.

2.Юракнинг очик массажи.

3.Сийдик пуфагини юкоридан кесиш.

4.Елка,тирсак,тизза,болдир – ошик бугимлари артротомияси.

5.Буйин кийшиклигидаги операциялар.

6.Умров суяги акромиал ва стернал кисмлари чикишларида очик усулда жойига солиш.

7.Умров суяги остеосинтези.

8.Елка суяги чикишлари ва синиб-чикишларини очик жойига солиш.

9.Елка икки бошли мускулини узилишидаги операциялар.

10.Елка,билак,сон,болдир суяклари диафизар синишларини хар хил металл конструкциялар билан очик остеосинтез.

11.Тирсак бугими сохаси синишлари ва синиб-чикишларини очик жойига солиш.

12.Кафт ва бармок букувчи ва ёзувчи пайларини тиклаш.

13.Кафт бугими синишлари ва синиб-чикишларида очиб жойига солиш ва остеосинтез килиш.

14.Сон суягининг медиал,кустлараро,диафизар синишларида остеосинтез килиш.

15.Тизза бугими ён богламларини тиклаш.

16.Менискэктомия,тизза бугимидан эркин  таначаларни олиб ташлаш.

17.Тизза копкоги хусусий богламинива сон суяги турт бошли мускул пайини тиклаш.

18.Сон ва катта болдир думбокчалари остеосинтези.

19.Ахил пайини тики шва пластикаси.

20.Болдир-ошик бугими оёк панжаси жарохатларида остеосинтез.

21.Суякларнинг очик ва ёпик жарохатларида компрессион-дистракцион остеосинтез.

22.Кул-оёкларнинг травматик ампутацияларида  бирламчи жаррохлик ишлови ва чултокни хосил килиш.

23.Эркин тери пластикаси.

24.Артерия ва  нервни тикиш,томирни вактинчалик шунтлаш.

25.Каллаичи гематомаларида трепанация килиш.

 

ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД БАЖАРИШИ КЕРАК БУЛГАН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР ВА ОПЕРАЦИЯЛАР.

1.Елканинг одатий чикишларида операциялар.

2.Кул-оёк бугимлари артродезлари ва резекциялари.

3.Битмаган ва сщхта бугимларда суяк пластикаси.

.4.Кул-оёк бугимларининг артропастикаси.

5.Чанок-сон бугимини артротомияси.

6.Чанок-сон бугими чикишлари ва синиб-чикишларини очик жойига соли шва куймич косасини остеосинтез килиш.

7.Чанок-сон,тизза ва бошка бугимларни эндопротезлаш.

8.Куст сохаси остеотомияси.

9. Сон суяги туўма чиқишида операциялар.

10. сон суяги патологик чиқишларида реконструктив операциялар.

11. Сон суяги бошчасининг Юношеский эпифизиолизида операциялар.

12. Елка, сон ва балдир суякларида коррекцияловчи остеотомия.

13. Бўғимлар артроскопияси.

14. Синовэктомия.

15. Тизза қопқоғининг туғма ва одатий чиқишларида операциялар.

16. Соннинг тўрт бошли мушаги ва тиззанинг хусусий боўламида пласти  операциялар

 17. Тизза бўғими хочсимон бойлами ва ён бойламлари пластикаси.

18. Фолкман ишемик контрактурасидаги операциялар.

19. Билак нерви парадичида бойлам-мускулли пластика.

20. Дюпюитрен контрактурасидаги операциялар.

21. Стенозланувчи лигаментитлардаги операциялар.

22. Қўл кафти бойламларининг пластикаси.

23. Энтрадактилия ва синдактилиядаги операциялар.

24.  суст ва спастик фалажликларда  нерв, бойламлар  ва мускуллардаги операциялар.

25. Туғма маймоқликда бойлам-пайлардаги операциялар.

26. Оёқ панжасида коррегирловчи ва артродезловчи операциялар.

27. Кундаланг остеотомия ва биринчи бармоқ  валгусли оғишидаги операциялар.

28. Қўл ва оёқ сохаларида ампутация, реампутация, ва экзоартикуляция.

29. Сохта бўғимлар, суяк дефекти ва ортопедик касалликларда компрессион-дистракцион остеосинтез.

30. Асоратланган синиқлар ва умуртқа поғонасининг синиб чиқишларидаги операциялар (ламинэктомия, орқа ва олдинги спондилодез).

31. Суяк ўсмаларида орган сақловчи операциялар.

32. Артерия дефекти пластикаси, аллопротез билан шунтлаш.   Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz