o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss

Подписка на рассылку

170-сонли буйруги

04.10.2012

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGINING

B U Y R U G‘ I

2012 йил « 12 » июн № 170

Тошкент ш.

ЎзР Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2012 йил

12 июндаги 170-сонли буйруғига

1-илова

Тиббий (шифокорлик) ва фармацевтик мутахассислар номенклатураси

Кириш.

Тиббий (шифокорлик) ва фармацевтик мутахассисликлар номенклатураси (кейинги ўринларда – мутахассисликлар номенклатураси) олий тиббий (врачлик ёки фармацевтик) маълумотга эга кадрларни олинган маълумотга мувофиқ тайёрлаш мутахассисликлари тизимлаштирилган рўйхати.

Тиббий мутахассислик – олий таълим муассасаси битирувчисининг муайян мутахассислик бўйича 5та босқич (бакалавриат), 5А (магистратура) таълим дастурлари, олий ўқув юртидан кейинги таълим (стажёр-тадқиқотчилар ва катта илмий ходимлар – изланувчилар), кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тизими (клиник ординатура, интернатура, ихтисослашув, малака ошириш) бўйича орттирган билимлари, кўникмалари ва маҳоратлари йиғиндиси бўлиб, касбий фаолиятнинг олинган маълумот даражасига мувофиқ олиб борилишини таъминлайди.

Мутахассисликлар номенклатураси:

- амалий соғлиқни сақлаш тузилмаси ва эҳтиёжларидан;

- замонавий тиббиётнинг ривожланиш тенденцияларидан;

- врачлик мутахассисликларини дифференциациялашнинг халқаро тажрибасидан;

- Ўзбекистон Республикаси олий таълими бакалаврият йўналишлари ва магистратура мутахассисликларининг Классификаторга мувофиқлиги тамойилларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган.

Мазкур мутахассисликлар номенклатурасининг меъёрий базаси Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг соғлиғини сақлаш ҳақида”ги Қонунлари, “Кадрларни тайёрлаш бўйича миллий дастур”, Ўзбекистон Республдикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 18 декабрдаги “Тиббиёт ходимлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ва 2010 йил 20 августдаги 181-сонли “Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари класстфикаторини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорларидир.

Юқори технологик тиббиётнинг ривожланиши ва жорий этилиши, 2011 йилда олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари Классификаторининг қайта кўриб чиқилиши муносабати билан, ихтисослашув ва малака ошириш курсларини ташкил қилиш бўйича тўпланган тажрибага таянган ҳолда, мазкур номенклатурада илгари тасдиқланган мутахассисликлар номенклатурасига (Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2006 йил 17 апрелдаги 160-сонли буйруғи) ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш назарда тутилган.

Номенклатурада врачлик ва фармацевтик мутахассисликлар асосий ва қўшимча мутахассисликларга бўлинган. Асосий мутахассисликларнинг бакалавриатда (базавий таълим), магистратурада, клиник ординатурада, интернатурада, олий ўқув юртидан кейинги таълимда (институтлар, стажёр-тадқиқотчилар ва катта илмий ходимлар – изланувчилар) ёки кадрларни қайта тайёрлаш тизимидаги бирламчи ихтисослашув курсларида олиниши назарда тутилган. Қўшимча мутахассислик мавжуд асосий мутахассислик негизида қўшимча ихтисослашув курсларида олинади. Айрим қўшимча мутахассисликлар (оилавий тиббиёт, болалар ва ўсмирлар гинекологияси, тиббий психология ва ҳ.к., фармацевтик йўналишлар мутахассисликлари) магистратурада ҳам, кадрларни қайта тайёрлаш тизимида ҳам олиниши мумкин.

Ҳар бир мутахассислик ўз кодига эга – асосий мутахассисликлар учун уч хонали (1.01.; 2.01. ва ҳ.к.) ва қўшимча мутахассисликлар учун беш хонали (1.01.02.; 2.02.04. ва ҳ.к.). Кодлар ички идоравий фойдаланишга мўлжалланган ҳамда мутахассисларни лавозимга қабул қилишда ҳамда унинг олинган маълумотга мувофиқлигини аниқлашда мазкур номенклатура билан боғлиқ бошқа Соғлиқни сақлаш вазирлиги меъёрий ҳужжатларидаги мутахассисликларни расшифровка қилиш учун калит бўлиб хизмат қилади (2-илова).

Барча 5та босқич (бакалавриат), 5А (магистратура), малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизимлари (клиник ординатура, ихтисослашув ва малака ошириш курслари) ўқув дастурлари тасдиқланган мутахассислар малака тавсифлари ва уларнинг лавозим йўриқномаларига мувофиқ ишлаб чиқилади.

Шифокор тегишли таълим йўналиши бўйича тор ихтисослашув ҳуқуқига эга. масалан, даволаш, тиббий педагогика ва педиатрия факультетлари битирувчилари юлдузча билан белгиланган (изоҳларга қаранг) бир қатор мутахассисликлар (гематология, офтальмология, эндокринология ва б.) бўйича тегишли маълумот олиши мумкин. Шу билан бирга, педиатрлар акушерлик-гинекология, терапия, кардиология, хирургия ва ҳ.к. бўйича асосий мутахассисликни магистратура ёки клиник ординатура орқали олиш ҳуқуқига эга эмас. Бир қатор ишлаб чиқариш вазиятларида уларга тегишли маълумотни кадрларни қайта тайёрлаш тизимида олишга рухсат берилади ва уларга амбулатор-поликлиникаларда ва бошқа муассасаларда ишлаш ҳуқуқи кўрсатилган ихтисослашув сертификати берилади.

“Тор клиник ихтисослашув” тушунчаси врачлик касбий фаолиятини бемор билан бевосита таъсирлашув орқали амалга ошириш ва даволаш-ташхисот жараёнида беморлар соғлиғига таъсир кўрсатадиган мустақил қарорларни қабул қилишни назарда тутади. Лаборатор, функционал, патоморфологик ва б. ташхисот, суд тиббиёти, санэпидназорат хизмати, стоматология (жағ-юз жарроҳлигидан ташқари) ва бир қатор бошқалар билан боғлиқ мутахассисликлар тор (тиббий) мутахассисликлар ҳисобланади. Мутухассисликларнинг бундай тақсимланиши уларнинг турдошлигини, у ёки бу мутахассисликни олиш тартибини белгилайди, олинган маълумотнинг эгаллаган лавозимга мувофиқлигини аниқлаш учун лавозимлар номенклатурасида фойдаланилади.

Олинган таълим йўналишига, мавжуд асосий врачлик мутахассислигига, ўзлаштирилиши керак бўлган билимлар ва кўникмалар ҳажмига мувофиқ малака ошириш, бирламчи ва қўшимча ихтисослашув курсларига қабул қилиш тартиби ва уларда ўқиш муддатлари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг алоҳида буйруғи билан тартибга солинади.

Олинган тиббий маълумот даражаси ҳақидаги ҳужжатлар, жумладан илмий унвон даволаш-профилактика муассасаларида (амбулатор-поликлиникалар ва стационарлар), тиббий таълим ва илмий муассасаларда тегишли вакант лавозимларни эгаллаш (мазкур буйруқнинг 2-иловаси), шунингдек мутахассислик бўйича малака тоифасини олишга даъвогар бўлиш имконини беради. Бундан ташқари, айрим мутахассисликлар (биопсияли диагностика, оператив-диагностик лапароскопия ва ҳ.к.) аналогик лавозимларга эга эмас, аммо мутахассисга у ёки бу юқори технологик даволаш ва ташхисот усулини қўллаш ҳуқуқига эга бўлиш (масалан, «экстракорпорал детоксикация» мутахассислиги бўйича ўқиганлик ҳақидаги сертификат билангина токсиколог гемосорбцияни, кардиолог ёки гематолог – плазмоферезни олиб бориши мумкин ва ҳ.к.), бошқалар – малака оширишнинг чуқурлаштирилган курсларини ташкил қилиш (нейрофизиология, нейроофтальмология) имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, мутахассисликларнинг дифференциацияланган номенклатураси 2006 йилда жорий этилган эди (ЎзР ССВнинг 2006 йил 17 апрелдаги 160-сонли буйруғи). Кадрларни қайта тайёрлаш тизимидаги ихтисослашув тартиби ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йид 18 декабрдаги 319-сонли қарори билан тасдиқланган. Ушбу меъёрий ҳужжатлар Тиббиёт ходимларига малака тоифаларини бериш тартиби ҳақидаги низомга асос солди ва кўплаб шифокорлар манфаатларига дахлдор бўлди. Улар мутахассислик лавозимларида 15-20 йиллаб ва ундан ортиқ ишлаб, илгари олий ёки биринчи малака тоифасига эга бўлгани ва худди шу лавозимда ишлаш ҳуқуқини сақлаб қолгани ҳолда, тегишли ихтисослашув ҳақидаги ҳужжатларсиз малака тоифасини олишга даъво қила олмасдилар. Мутахассисликлар ва лавозимлар номенклатурасини такомиллаштириш ушбу муаммоларни ҳам ҳал қилишга қаратилган.

Мутахассисликлар номенклатураси тиббий статистика маълумотлари билан ишлаш (жумладан автоматлаштирилган тарзда), соғлиқни сақлашнинг у ёки бу мутахассисларга эҳтиёжини аниқлаш, тармоқнинг кадрлар салоҳиятини аниқлаш жараёнида қўллаш учун ҳам мўлжалланган.

Мутахассисликлар номенклатурасига ўзгартиришлар ва қўшимчалар Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг мутахассислар малака тавсифларини ва уларнинг лавозим йўриқномаларини тегишлича тасдиқлаган ҳолдаги алоҳида буйруқлари билан киритилади.

I. Медицинские (врачебные) специальности

Шифр и направления образования: 5510100 - Лечебное дело;

5111000 - Профессиональное образование (медико-педагогическое дело)

Код

Основная специальность

(с указанием шифра магистратуры)

Код

Специальность, требующая дополнительной и/или углубленной подготовки (или название учебного курса)

1.01.

Общеврачебная практика (базовое образование по направлениям «лечебное дело» и «медико-педагогическое дело»)

1.01.01.

Скорая медицинская помощь*

1.01.02.

Семейная медицина*

(5А510122)

1.02.

Акушерство и гинекология

(5А510101)

1.02.01.

Детская и подростковая гинекология

1.02.02.

Репродуктология

1.03.

Анестезиология и реаниматология

(5А510120)

1.03.01

Интенсивная терапия

(по профильным спец-тям)

1.03.02.

Анестезиология в кардиохирургии

1.03.03.

Ожоговая реаниматология*

1.03.04.

Токсикология*

1.04.

Внутренние болезни (терапия)

(по направлениям - 5А510103)

1.04.01.

Аллергология и иммунология*

1.04.02.

Врачебно-трудовая экспертиза

1.04.03.

Гастроэнтерология

1.04.04.

Гериатрия

1.04.05.

Диетология*

1.04.06.

Нефрология

1.04.07.

Профессиональная патология

1.04.08.

Пульмонология

1.04.09.

Ревматология

1.04.10.

Функциональная диагностика в терапии

1.04.11.

Врачебная экспертиза заболеваний подросткового возраста и призывной молодежи*

1.04.12

Клиническая фармакология*

1.04.13.

Клиническая патофизиология*

1.05.

Кардиология

(5А510105)

1.05.01.

Интервенционная кардиология (ангиокардио-графия и интервенционные вмешательства)

1.05.02.

Неотложная кардиология и кардиореанимация

1.05.03.

Функциональная диагностика в кардиологии

1.06.

Гематология *

(5А510103)

1.06.01.

Трансфузиология*

1.07.

Дерматовенерология*

(5А510108)

1.07.01.

Медицинская косметология*

1.08.

Инфекционные болезни*

(5А510107)

1.09.

Неврология

(5А510109)

1.09.01.

Функциональная диагностика в неврологии*

1.09.02.

Иглорефлексотерапия*

1.09.03.

Медицинская генетика*

1.09.04.

Нейрофизиология*

1.09.05.

Мануальная терапия*

1.10.

Патологическая анатомия*

(5А510124)

1.10.01.

Цитологическая диагностика*

1.10.02.

Иммуногистохимическая диагностика*

1.11.

Психиатрия*

(5А510111)

1.11.01.

Психиатрия детская и

подростковая*

1.11.02.

Психотерапия*

1.11.03.

Судебно-психиатрическая экспертиза*

1.11.04.

Суицидология*

1.11.05.

Медицинская психология*

1.12.

Наркология*

(5А510119)

1.13.

Клиническая радиология *

(5А510113)

1.13.01.

Рентгенология*

1.13.02.

Ультразвуковая диагностика*

1.13.03.

Компьютерная томография*

1.13.04.

Магнитно-резонансная томография*

1.13.05.

Интервенционная радиология*

1.13.06.

Ядерная медицина*

1.13.07.

Лучевая терапия*

1.14.

Нейрохирургия*

(5А510114)

1.14.01.

Эндоваскулярная нейрохирургия*

1.14.02.

Спинальная нейрохирургия*

1.15.

Онкология общая*

(5А510110)

1.15.01.

Детская онкохирургия

1.15.02.

Абдоминальная онкохирургия

1.15.03.

Торакальная онкохирургия

1.15.04.

Онкогинекология

1.15.05.

Онкоурология

1.15.06.

Маммология

1.15.07.

Онкоколопроктология

1.15.08.

Опухоли опорно-двигательного аппарата*

1.15.09.

Опухоли головы и шеи*

1.15.10.

Химиотерапия*

1.15.11.

Биопсийная диагностика*

1.16.

Оториноларингология*

(5А510104)

1.16.01.

Медицинская

сурдология *

1.17.

Офтальмология*

(5А510106)

1.17.01.

Детская офтальмология*

1.17.02.

Микрохирургия глаза*

1.17.03.

Онкоофтальмология *

1.17.04.

Нейроофтальмология*

1.18.

Реабилитология

(курортология, физиотерапия, лечебная физкультура и спортивная медицина)*

(5А510103)

1.18.01

Курортология*

1.18.02.

Физиотерапия*

1.18.03.

Лечебная физкультура и спортивная медицина*

1.19.

Судебно-медицинская

экспертиза* (5А510123)

1.20.

Травматология и ортопедия*

(5А510121)

1.20.01.

Ортопедия*

1.20.02.

Вертебрология*

1.21.

Урология

(5А510117)

1.21.01.

Детская урология

1.21.02.

Андрология и сексопатология

1.21.03.

Эндоурология

1.22.

Фтизиатрия *

(5А510103)

1.22.01.

Детская фтизиатрия

1.22.02.

Фтизиохирургия*

1.22.03.

Фтизиатрия костной системы*

1.22.04.

Фтизиогинекология

1.22.05.

Фтизиоурология

1.22.06.

Фтизиоофтальмология*

1.23.

Хирургия общая

(по направлениям - 5А510112)

1.23.01.

Камбустиология

1.23.02.

Кардиохирургия

1.23.03.

Сосудистая хирургия

1.23.04.

Абдоминальная хирургия

1.23.05.

Торакальная хирургия

1.23.06.

Колопроктология

1.23.07.

Трансплантология*

1.23.08.

Микрохирургия*

1.23.09.

Пластическая

хирургия*

1.23.10.

Челюстно-лицевая хирургия*

1.23.11.

Гнойная хирургия

1.23.12.

Экстракорпоральная детоксикация*

1.23.13.

Фиброэндоскопия*

1.23.14.

Оперативно-диагности-ческая лапороскопия*

1.23.15.

Рабиология*

1.23.16.

Оперативная эндокринология*

1.24.

Эндокринология* (5А510102)

1.24.01.

Детская эндокринология

1.25.

Экстренная медицинская помощь

(5А510125)

1.25.01.

Экстренная хирургия

1.25.02.

Экстренные терапия и кардиология

1.26.

Общественное здоровье и управление здравоохранением**

(по направлениям - 5А510115)

1.26.01.

Организация здравоохранения

1.26.02.

Менеджмент в здравоохранении

1.26.03.

Медицинская статистика

1.26.04.

Валеология

1.26.05.

Экономика здравоохранения

По направлению образования: 5510200 - Педиатрическое дело

Код

Основная специальность

(с указанием шифра магистратуры)

Код

Специальность, требующая дополнительной и/или углубленной подготовки (или название учебного курса)

2.01.

Общая педиатрия (базовое образование по направлению «педиатрическое дело»)

2.02.

Педиатрия

(5А510201)

2.02.01.

Неотложная педиатрия

2.02.02.

Детская кардиология и ревматология

2.02.03.

Детская гастроэнтерология

2.02.04.

Детская нефрология

2.02.05.

Детская пульмонология

2.02.06.

Детская аллергология

2.02.07.

Иммунопрофилактика детского возраста

2.02.08.

Детская онкология

(химиотерапия)

2.02.09.

Функциональная диагностика в педиатрии

2.03.

Неонатология (5А510206)

2.04.

Детская анестезиология и реаниматология

(5А510203)

2.04.01.

Интенсивная терапия

(по профильным специальностям)

2.05.

Детская хирургия

(5А510202)

2.05.01.

Детская кардиохирургия

2.05.02.

Неонатальная хирургия

2.06.

Детская неврология

(5А510205)

2.07.

Детские инфекционные болезни

(5А510107)

2.08.

Детская и подростковая

гинекология (5А510207)

По направлению образования: 5510300 - Медико-профилактическое дело

Код

Основная специальность

(с указанием шифра магистратуры)

Код

Специальность, требующая дополнительной и/или углубленной подготовки (или название учебного курса)

3.01.

Общая гигиена с эпидемиологией

(базовое образование «медико-профилактическое дело»)

3.02.

Бактериология и вирусология**

3.02.01.

Бактериология особо опасных инфекций

3.02.02.

Бактериология **

3.02.03.

Вирусология **

3.03.

Лабораторное дело**

3.03.01.

Клинико-биохимическая лабораторная диагностика**

3.03.02.

Иммунобиологическая и иммуноферментная диагностика**

3.03.03.

Санитарно-гигиенические лаборат-ые исследования **

3.03.04.

Токсикологические лаборат-ые исследования**

3.03.05.

Радиологические исследования**

3.03.06.

Диагностика паразитарных заболеваний**

3.03.07.

Лабораторное дело в судебно-медицинской экспертизе**

3.03.08.

Серологическая диагностика**

3.03.09.

ПЦР диагностика**

3.04.

Гигиена

(по направлениям - 5А510301)

3.04.01.

Гигиена детей и подростков

3.04.02.

Гигиена питания

3.04.03.

Гигиена труда

3.04.04.

Коммунальная гигиена

3.04.05.

Радиационная гигиена

3.04.06.

Гигиена по контролю применения пестицидов и минеральных удобрений

3.04.07.

ИКТ в гигиене и экологии

3.05.

Эпидемиология **

3.05.01.

Дезинфектология

3.05.02.

Паразитология

3.05.03.

Медицинская энтомология

3.05.04.

Эпидемиология инфекционных заболеваний

3.05.05.

Эпидемиология особо опасных инфекций

3.05.06.

Иммунопрофилактика

(для врачей службы СЭН)

По направлению образования: 5510400 – Стоматология

Код

Основная специальность

(с указанием шифра магистратуры)

Код

Специальность, требующая дополнительной и/или углубленной подготовки (или название учебного курса)

4.01.

Общая стоматология

(базовое врачебное образование)

4.02.

Стоматология детская терапевтическая

4.03.

Стоматология терапевтическая

4.03.01.

Парадонтология

4.04.

Стоматология ортопедическая

4.04.01.

Ортодонтия

4.05.

Стоматология хирургическая (оральная)

4.05.01.

Детская стоматология хирургическая (оральная)

4.06.

Челюстно-лицевая хирургия

По основным узким специальностям стоматологии (стоматология по видам) шифр магистратуры один – 5А510401)

Специальности медико-биологических наук

(для медицинских образовательных и научных учреждений)

Код

Основная специальность

(по базовому образованию)

Специальность, требующая дополнительной и/или углубленной подготовки

1.01.

2.01.

3.01.

4.01.

(Общеврачебные специальности)

Врач общей практики

Врач общей практики - педагог

Общий педиатр

Общий гигиенист-эпидемиолог Общий стоматолог

Любая узкая врачебная специальность

Биология с генетикой**

Гистология, цитология и эмбриология **

Микробиология**

Нормальная анатомия**

Топографическая анатомия с оперативной хирургией **

Медицинская биохимия**

Нормальная физиология**

Патологическая физиология*

5.01.

Фармацевт

Фармакология*

Порядок получения специальности и замещения должности преподавателя фундаментальных медико-биологических дисциплин в образовательных учреждениях регламентируется нормативными актами МВССО РУз

II. Фармацевтические специальности

По направлениям образования: 5510500 – Фармация (по видам)

5111000 – Профессиональное образование (по направлениям)

5320500 – Биотехнология ( по отраслям и видам)

Код

Основная специальность

(с указанием шифра магистратуры)

Код

Специальность, требующая дополнительной и/или углубленной подготовки (или название учебного курса)

5.01.

Фармация (базовое образование)

5.01.01.

Технология приготовления лекарственных средств в аптеках

5.01.02.

Контроль качества лекарственных средств в аптеках

5.01.03.

Технология стерильных лекарственных препаратов в аптеках

5.02.

Менеджмент (фармация)

(5А230201)

5.02.01.

Управление и экономика фармации

5.02.02.

Маркетинг в фармации

5.03.

Технология лекарственных средств и препаратов

(5А320406)

5.04.

Фармацевтическая химия и

фармакогнозия

(5А510501)

5.04.01.

Качество, стандартизация и сертификация лекарственных средств

5.04.02.

Судебная химия

5.05.

Клиническая фармация

5.05.01.

Клиническая фармация и фармакология

По направлению образования: 5510600 – Промышленная фармация (по видам)

6.01.

Промышленная технология лекарств

(5А510603)

6.01.01.

Производство лекарственных средств

6.01.02.

Фармацевтическая биотехнология

6.02.

Организация производства лекарственных средств

6.02.01.

Управление производством лекарственных средств

6.03.

Технология парфюмерно-косметических препаратов

6.03.01.

Производство косметических средств

6.04.

Технология иммунобиологических и микробиологических препаратов (5А501602)

Изоҳлар:

1. Қўшимча тайёргарликни талаб қиладиган мутахассисликни ихтисосликка мос келадиган асосий мутахассислиги бўлган шахслар (кўрсатилган кодларга мувофиқ) олиши мумкин. Қайта тайёрлашнинг ушбу ва бошқа шартлари (тиббиёт институтини тамомлаганлик ҳақидаги диплом негизида бир қатор мутахассисликлар бўйича бирламчи ихтисослашув, жумладан тор мутахассисликлар учун ихтисосликдан ташқари мутахассисликлар, ўқиш муддатлари ва жойи, соғлиқни сақлаш ҳудудий бошқармасининг йўлланмаси зарурлиги ва б.) шу жумладан малака ошириш шартлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 18 декабрдаги “Тиббиёт ходимлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори доирасида Соғлиқни сақлаш вазирлигининг алоҳида буйруғи билан тартибга солинади.

2. * - “Даволаш иши¸”тиббий-педагогика иши” ёки “педиатрик иш” йўналишлари бўйича таълимни тугатган шахслар олиши мумкин бўлган асосий мутахассислик; даволаш, тиббий-педагогик ёки педиатрик иш негизида ихтисослашувга мос келадиган асосий мутахассисликка эга бўлган шахслар олиши мумкин бўлган қўшимча мутахассислик. «1.10. – патологик анатомия» мутахассислигини олишга базавий «3.01. – тиббий-профилактика иши» маълумотига эга шахслар ҳам қўйилади;

3. ** - базавий олий тиббий маълумотга эга шахслар олиши мумкин бўлган мутахассислик (фармация ва “олий ҳамширалик иши”га тегишли йўналишлар бундан мустасно);

4. «Клиник радиология» мутахассислиги илгари “тиббий радиология” деб аталган; “болалар стоматологияси” мутахассислиги «болалар терапевтик стоматологияси» (асосий мутахассислик) ва «болалар хирургик (орал) стоматологияси)» (“хирургик стоматология (орал)”га қўшимча)га ажратилган, бу ихтисосликдаги лавозимни эгаллашда ҳам, малака тоифасини беришда ҳам ҳисобга олинади;

5. Таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари шифрлари Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2011 йил 18 июлдаги 302-сонли буйруғи билан тасдиқланган Таълим йўналишлари ва олий таълим мутахассисликлари классификаторидан олинган (Ўзбекистон давлат стандартининг рўйхатга олиш коди – O’DSt 1007 : 2011);

6. Соғлиқни сақлаш эҳтиёжлари ва уни ривожлантириш йўналишларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг буйруқлари билан мазкур номенклатуранинг асосий ва қўшимча мутахассисликлари рўйхатига қўшимчалар ва ўзгаришлар киритилиши мумкин.Номер документа:  170
Дата принятия:  12.06.2012

Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2024 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 200-92-22
Fax.: +998 (71) 200-92-22
e-mail:
info@mednetsoft.uz