o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

22.04.2016

Болалар хирургияси

БОЛАЛАР ХИРУРГИЯСИ

1. Болаларда уткир аппендицитда корин огрик семиотикаси.

2. Уткир аппендицитнинг махаллий симпомлари ва факторлари, болаларда учраш эхтимолиги ва мойиллиги.

3. Эрта ёшдаги болаларда уткир аппендицитнинг дифференциал диагностикаси,

4.Ретроцекал уткир аппендицитнинг клиник куриниши, диагностика ва  дифференциал диагностикаси.

5. 3 ёшгача булган болаларда уткир аппендицит, клиник куриниши ва текшириш усуллари.

6.Уткир аппендицитда чувалчангсимон усимтанинг медиал жойлашиши клиник куриниши, диагностика, дифференциал диагностикаси.

7.Уткир аппендицитда чувалчангсимон усимтанинг чанок бушлигида жойлашиш клиникаси, диагностикаси ва дифференциал диагностикаси.

8.Киз болаларда уткир аппендицитнинг интрагениталь патологияси билан дифференциал диагностикаси.

9.Эрта ёшдаги болаларда уткир аппендицитнинг кечиши, клиник куриниши хамда дифференциал диагностикаси.

10. Аппендикуляр инфильтрат. Клиникаси, диагностикаси,  дифференциал диагностикаси, давоси.

11. Аппендикуляр перитонитнинг жаррохлик даво принциплари.

12. Бирламчи перитонит. Этиологияси, клиникаси, дифференциа диагностикаси.

13.Болалар перитонити сабалари, классификацияси, патогенези.

14. Аппендикуляр перитонитни жаррохлик операциясидан кейинги давоси.

15. Болаларда аппендикуляр перитонитда операция олди тайёргарлиги вазифалари, муддати ва бахолаш

16. Йирингли перитонит токсик фазасида клиник ва лабаратор куриншлари.

17. Янги тугилган боларда перитонит сабалари, клиникаси, диагностикаси ва давоси.

18. Йирингли таркалган перитонит терминал фазаси – патогенези, клиникаси ва лаборатория курсаткичлари.

19. Йирингли перитонитда – инфузион терапия хисоблаш дастури усуллари.

20. Болаларда ичак инвагинацияси. Клиника, диагноситка, шифокор тактикаси. Даволаш усуллари.

21. Болалар ичак инвагинацияси дифференцил диагностикаси

22. Бир ёшгача булган болалар илеоцекаль ичак инвагинациясида микдорий гидростатик ирригоскопия.

23. Ортирилган ичак тутилиши классификацияси. Спастик ичак тутилиши.

24.Уткир чандикли ичак тутилиши. Клиник куриниши, диагностикаси ва даволаш усули.

25. Функционал ичак тутилиши, сабаблари, диагностика, дифференциал диагностика ва давоси.

26.Уткир гематоген остеомиелит токсик формаси. Клиник куриниши. Эрта даво усуллари.

27. Уткир гематоген остеомиелит. Катта ёшдаги болаларда махаллий белгилар семиотикаси

28.Уткир гематоген остеомиелит. Классификацияси. Зарарланган узун найсимон суякларнинг клиник куриниши. Эрта даво усуллари.

29. Болаларда уткир гематоген остеомиелит дифференциал диагностикаси.

30. Болаларда сурункали гематоген остеомиелит. Классификацияси, дифференциал диагностикаси.

31.Уткир гематоген остеомиелит. Эрта ташхислаш, умумий даво усуллари.

32.Эрта ёшдаги болаларда эпифизар остеомиелит. Касалликнинг клиник куриниши ва кечиши. Ташхис ва давоси.

33. Сурункали гематоген остеомиелит. Клиник формалари ва даво усуллари.

34. Болаларда фурункул, абцесс, флегмона, аденофлегмона. Клиник куриниши, диагностика хамда давоси.

35.Янги тугилган чакалокларда некторик флегмона.  Клиник куриниши, дифференциал диагностикаси. Шифокор тактикаси. Давоси.

36. Янги тугилган болаларда йирингли мастит. Клиник куриниши, дифференциал диагностикаси. Шифокор тактикаси. Давоси

37. Янги тугилган ва кукрак ёщдаги болаларда псевдофрункулез. Клиник куриниши ва давоси.

38, Йирингли омфалит. Классификация, клиник куриниши, дифференциал диагностикаси хамда давоси.

39. Болаларда фурункул, абцесс, флегмона, аденофлегмона. Клиник куриниши, диагностикаси ва давоси.

40, Болаларда уткир парапроктит. Симптомлари, дифференциал диагностикаси, тактика ва даволаш усуллари.

41. Панариций. Классификацияси, клиникаси, дифференциальная диагностика хамда давоси.

42. Болаларда йирингли яллигланиш касалликларида антибактериал терепия.

43. Болаларда юмшок тукималар инфилтрати яллигланиш касаллиги давоси.

44. Янги тугилган болаларда некротик энтероколит. Диагностикаси.  Жаррохлик асоратлари, тактика ва давоси.

45. Мояк водянкаси, клиникаси, дифференциа диагностикаси. Шифокор тактикаси. 

47, Тери гемангиомаси. Классификацияси, диагностикаси, шифокор тактикаси. Даво усуллари.

48. Портал гипертензия, клиникаси, ташхиси, даво усуллари.

49. Жаррохлик патологиясида болаларни гурухли диспансер хисоби олиш.

50. Буйинни урта ва ён киста ва окмалари. Ташхис. Жарролик давосига курсатма.

51. корин парда кин усимтаси патологияси (Нуккиев дивертикули). Тасхис ва дифференциал диагностикаси.

52. Болаларда яхши сифатли тери ва териости ёг кавати усмаси.

53. Буйинни урта ва ён киста ва окмалари. Ташхис. Жарролик давосига курсатма.

54.Болаларда тугри ичак тушшиши, сабаблари, классификацияси, тактика ва даво усуллари. Профилактикаси.

55. Болаларда Мегаколон, классификация. Функционал мегаколонда (сурункали копрастаз синдроми) тактика ва даво усуллари.

56. Аноректал соха тугма аномалиялари классификацияси. Турли анал канали эктопиясида шифокор тактикаси.

57. Меккел дивертикули, жаррохлик асорат турлари. Клиникаси, диагностикаси.

58.Гиршпурунг касаллиги. Клиник куриниши ва текшириш усуллари.

59. Гиршпурунг касаллигини операция олди давоси. Сифонли клизмани килиниши, хафи ва асорати.

60. Ичак полипози: Пейтца-Йегерса, Гарднера синдромлари,  тугри ичак ювенил полипи. Диагностикаси ва тактика.

61. Чов чурраси. Диагностика ва дифференциал диагностикаси хамда давоси.

62. Жаррохлик патологиялари билан болалар диспансеризацияси, диспансер гурухи руйхатлари.

63.Болаларда жаррохлик патологияларида режали операцияларини муддати.

64. Болалар корин бущлигида усма куринишадаги хосила дифференциал диагностикаси.

6.,Болалар портал гипертензия синдромида кизилунгач ва ошкозондан кон кетиш сабаби ва клиникаси. Ташхис ва тактика.

66. Травмотология ва ортопедияда даволаш усуллари (фиксацияли, экстензияли, чуктирилган ва учокдан ташкари остеосинтез)

67. Елка олди суягининг синиши ва синиб чикиши.

68. Елка суягининг буртиклар узра синиши. Фолькман ишемик контратураси.

69. Билакнинг чикиши, асоратлари. Билак суяги бошчасининг пронацион чала чикиши.

70.  Кон ва кон урнини босувчи препаратларни куйиш коидалари. Хаф ва асоратлари.

71. Кукрак кафаси жарохатланиши, классификацияси. Кукрак ичи кучайиши синдроми сабаби, диагностикаси. Шифокор тактикаси.

72. Тугма сон суягининг чикиши, этиопатогенез, эрта клиник ва рентгенологик куринишлари. Консерватив ва жаррохлик давоси.

73. Чов чуррасини сикилиши. Тасхис ва диффернция диагностика. Жаррохлик таксикаси.

74.Тугма косолапост, этиопатогенези, огирлик даражалари ташхиси, эрта консерватив давоси. Жаррохлик давосига курсатма ва муддати.

75. Меъда – ичак тизимида ёт жисм. Классификацияси, тасхиси, тактика ва даво усули.

76. Болаларда кизилунгач чандикли стенози. Тасхис, даво усуллари.

77.Болаларда кизилунгач куйиши ва уксус эссенций билан захарланиш. Клиникаси, шошилинч ёрдам ва даво. Профлактика.

78.Уткир кон кетишда, шокни потогенези ва диагностикаси. Давоси

79. Болаларда портал гипертензия синдромида кизилунгач – ошказондан кон кетиш сабаби ва клиникаси. Тасхис ва тактика.

80. Бирламчи тогайли ва суякли ёмон сифатли усмалар: остеоген саркома. Дианостика, даво.

81. Катта ёшдаги болаларда меъда-ичак тизимидан кон кетиш сабаби ва дифференциал диагностикаси.

82. Кичкина ёшдаги болаларда меъда-ичак тизимидан кон кетиш сабаби ва дифференциал диагностикаси.

83. Ошкозон ичак тизимини травматик жарохати. Клиник куриниш, диагностика ва давоси.

84. Ошкозон ости безининг травматик жарохати механизм ива клиник куринишлари. Дифференциал диагностикаси.

85. Болаларда Талокнинг травматик жарохати. Классификация. Талок ёрилишининг клиник куриниши. Жаррохлик такттикаси.

86. Болаларда меъда ва 12 бармок ичак ярасиниг тешилиши. Клиникаси, дифференциал диагностикаси, тактика.

87.Жигар травматик жарохатининг классификацияси. Травма механизми ва жигар ёригининг клиник куриниши.

88. Остеохондропатия этиология ва патогенези, унинг кечеши ва клиник куриниши. Диагностика ва консерватив хамда жаррохлик даво усуллари.

89. Кориннинг травматик жарохати. Классификация. Корин бушлиги органлари жарохати клиник синдроми

90. Болаларда уткир хирургик абдоминал патологияларда хажмли хосилаларнинг сабаби ва семиотикаси.

91.Болаларда кизилунгачнинг кимёвий куйиши. Классификация. Сабаб ва профилактика.

92. Болаларда чов чурраси сикилишининг асоратлари. Клиника, дифференциальная диагоностика. Тактика.

93. Сколиоз, таркалганлиги, этиопатогенез, классификация, огирлик даражасига караб клиникаси, эрта диагностикаси, кучайиш эхтимоли белгилари, консерватив ва оператив даво, Республикада ёрдам курсатиш ташкилотлари.

94. Таранг пиопневмотораксда пассив (Бюлау буйича)ва актив аспирация асбобининг схемаси. Курсатма ва кулланилиши.

95. Таранг пиопневмоторакс. Клиник ва рентгенологик куринишлари. Шифокор тактикаси ва транспортировка шароитлари.

96. Янги тугилган чакалокларни жаррохлик касалхонасига кучириш ташкилоти ва транспортировка коидалари.

97. Тугма кизилунгач аномалиялари. Гросс буйича классификация. Клиника, диагностика. Шифокор - неонатолог тактикаси.   

98. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги. Клиника ва диагностика. Консерватив даво. Операцияга курсатма.

99. Янги тугилган чакалокларда 12 бармок ичак стенози анатомик сабаблари, клиник куриниши, диагностика, тактика.

100.  Ledd`а Синдроми. Анатомик сабаблари, клиник куриниши, диагностика. шифокор тактикаси.

101.Тугма пилоростеноз. Клиника, диагностика.

102.Ут йуллари атрезия. Классификация. Диагностика ва дифференциал диагностика. Тактика.

103.Тугма гипертрофик пилоростеноз, дифференциал диагностика. Давоси.

104.Янги тугилган чакалокларда уткир нафас етишмовчилиги жаррохлик сабаблари ва дифференциал диагностикаси

105.Тугма диафрагмал чурра. Классификация. Сохта диафрагмал  чурра Клиника, диагностика  ва дифференциал диагностика. Транспортировка коидалари.

106.«Асфиктик» диафрагмал чурраси кисилиши. Клиник куриниши,  диагностика ва тактика.

107.Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги, сабаблари, клиник куриниши, диагностика, даво усуллари.

108.Гастрошизис. Клиник куриниши. Шифокор тактика.

109.Янги тугилган болаларда некротик  энтероколит. Диагностика. Жаррохлик асоратлари, тактика ва давоси.

110.Тугма упка нуксонлари. Клиника, диагностика. Шифокор тактикаси.

111.Омфалоцеле. Классификация. Клиника. Шифокор тактика.

112. Думгаза учбурчаги соха тератомаси. Клиник куриниши, диагностика усуллари. Шифокор тактика.

113.Янги тугилган чакалокларда тугма лобар эмфизема. Клиника, диагностика ва тактика.

114.Тугма ичак тутилиши анатомик сабаблари ва классификацияси.

115.Тугма юкори ичак тутилиши. Клиник куриниши, ташхис, Шифокор тактикаси.

116.Тугма пастки ичак тутилиши. Клиник куриниши, тащхис, шифокор тактикася.

117. Ут йуллари атрезияси. Классификация. Янги тугилган чакалоклар сариклик ташхис ва дифференциал диагностикаси. Тактика.Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz