o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Болалар неврологияси

Болалар неврологларнинг аттестацияга тайерланишлари учун намунавий саволлар руйхати

Асаб тизимининг анатомияси ва физиологияси

1  Чакалоклар бош миясининг анатомик ва функционал хусусиятлари.

2  Пирамида йули,марказий ва периферик фалажликлар.

3  Асаб тизимининг онтогенези.

4  Огрик ва харорат сезги йуллари,текширув усуллари ва зарарланиш симптомлари.

5  Экстрапирамида тизими, анатомик ва функционал хусусиятлари,зарарланиш синдромлари.

6 Мияча, унинг богланишлари,харакат координациясини урганиш усуллари,зарарланиш симптомлари.

7 Чукур проприоцептив сезги йули, текширув усуллари ва зарарланиш симптомлари.

8 Чакалоклик давридаги асосий шартсиз рефлекслар.

9 Орка мия зарарланишининг топик ташхиси.

10 Вегетатив асаб тизими:анатомияси,физиологияси,текширув усуллари.

11 Бош мия устуни зарарланишининг альтернирлашган синдромлари.

12 Курув нерви:анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

13 Бульбар ва псевдобульбар фалажликлар.

14 Ички капсула:тузилиши ва зарарланиш синдромлари.

15 Кушимча ва  тил ости нервлари: анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

16 Уч шохли нерв: анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

17 Галтаксимон нерв: анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

18 Хидлов нерви:  семиотикаси, текширув усуллари,топик ташхиси.

19 Грипп вактида асаб тизимининг зарарланиши.

20 Дифтерия ва Ботулизмда асаб тизимининг зарарланиши.

21Асаб тизимининг ревматик зарарланиши.

22 Асаб тизимининг демиелинизацияланувчи касалликлари умумий тафсифи.

23 Юз нерви: анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

24 Дахлиз чиганок нервининг чиганок (эшитув) кисми: : анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

25 Дахлиз чиганок нервининг дахлиз(мувозанат) кисми: : анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

26 Тил- юткин ва адашган нервлар: анатомияси, семиотикаси текширув усуллари,топик ташхиси.

 

Асаб тизимининг пре - ва перинатал зарарланишлари.

1 Хомила ичи инфециясида  асаб тизимининг зарарланиши.

2 Чакалоклар энцефалопатияси.

3 Бош миянинг тугрук травмалари.

4 Орка миянинг: тугрук травмалари

5 Елка чигалининг тугрик вактидаги травматик жарохатланиши.

6Алкоголли эмбрио- ва фетопатиялар.

7 Микроцефалия.

8 Гидроцефалия.

9 Краниостеноз.

10 Бош ва орка мия тугма чурралари.

11 Чакалоклар  шартсиз рефлекслари (харакат сегментар ва сегмент усти позотоник автоматизмлар)

12 Боланиг мотор ривожланишини буйин тоник, лабиринт тоник рефлексларининг суниши  буйича бахолаш

 

   Асаб тизимининг инфекцион ва инфекцион-аллергик зарарланиши.

1 Йирингли менингитлар.

2 Менингококкли ва пневмококк менингитларнинг клиник хусусиятлари.

3 Менингококцемия.

4 Янги тугилган чакалокларда йирингли менингитларнинг клиникаси ва кечиш хусусиятлари.

5  Бактериал зндотоксик шок.

6  Болалар хаетининг дастлабки ойларида менингеал  симптомларнинг хусусиятлари.

7  Серозли вирусли менингитлар.

8  Бирламчи энцефалитлар.

9  Экзантемли инфекцияларда (сувчечак, кизамик, кизилча) иккиламчи энцефалитнинг кечиши.

10 Вакцинал энцефалитлар

11 Оддий герпес вируси томонидан чакириладиган энцефалитлар.

12 Миелитлар.

13 Полиомиелит:хозирги кунда полиомиелит касаллиги клиникаси ва кечиш хусусиятлари,вакциноассоцирлашган полиомиелит (ВОЗ диагностик критерияси),полиомиелитга шубха килинганда вирусологик ва серологик текширув усуллари.

14 Полиомиелит окибатининг тикловчи давоси.

15 Полирадикулоневропатияда тикловчи даво.

16 Юз нерви невропатияси.

17 Юз нервининг зарарланиш сатхининг топик ташхиси.

18 Сил касаллигида асаб тизимининг зарарланиши.

19  Гриппда  асаб тизимининг зарарланиши.

20  Дифтерия ва ботулизм касаллигида асаб тизимининг зарарланиши.

21  Асаб тизимининг ревматик зарарланиши.

22  Асаб тизимининг демиелинизацияланувчи касалликлари умумий тафсифи.

23  Болаларда таркок склероз касаллигинг кечиши.

24  Уткир ости склерозлашган панзнцефалит.

25  Энцефаломиелитлар.

                      

Асаб тизимининг травматик зарарланишлари.

1  Бош мия травмаси (чайкалиш,лат ейиш,бош миянинг сикилиши,бош мия ичи кон куюлишлари,бош мия суягининг синиши).

2  Орка миянинг травматик жарохатланиши.

3  Периферик нерв системасининг жарохатланиши.

 

Эпилепсия, эпилепсия синдромлари ва пароксизмал холат

 1. Эпилептик хуружларни халқаро классификацияси.
 2. Эпилепсиянинг халқаро классификацияси.
 3. Эпилепсиянинг генераллашган ва локал  формасининг диагностик критериялари
 4. Тутқаноқ турига қараб, антиконвульсантларни тайёрлаш
 5. Чақалоқларда шайтонлаш синдромлари
 6. Вест Синдроми
 7. Синдром Леннокса-Гасто
 8. Эпилептик статуснинг давоси
 9. Болаларда ноэпилептик параксизмал холати:  тунги  қўрқувлар, сомнамбулизм 
 10.  Чақалоқлардаги неонатал спазмлар 
 11. Респиратор аффектив хуружлар
 12. Фебрил шайтонлашлар.

 

Болалар церебрал Фалажи

 1. Болалар церебрал фалажининг этиологияси ва патогнези.
 2. Болалар церебрал фалажининг клиник формалари.
 3. Болалар церебрал фалажининг профилактик давоси .
 4. Неврологик касаллиги булган  болалар реабилитацияси.

Асаб тизимининг ўсма ва ўсмасимон касалликлари

 1. Бош мия ўсмаси- болаларда манифестация биринчи клиник симптомларинин аҳамияти.
 2. Орқа мия ўсмалари 
 3. Периферик нерв системаси ўсмалари
 4. Сирингомиелия ва сирингобульбия

 

Кон-томир касалликлари

 1. Вегетатив дистония
 2. Синкопал холатлар
 3. Мигрень, халқаро классификацияси, клиникаси
 4. Мигреноз статуснинг даво чораси
 5. Мияда қон айланишини ўткир бузилиши (Классификацияси)
 6. Инсультнинг дифференциациялашмаган  давоси
 7. Ишемик ва геморрагик инсультнинг дифференциал диагностикаси
 8. Ишемик инсультнинг давоси
 9. Геморрагик  инсультнинг давоси
 10. Бош мия қон айланишининг ўткинчи бузилишлари

 

Невроз ва неврозсимон холатлар

 1. Невроз классификацияси
 2. Умумий ва системали неврозлар характеристкаси
 3. Тиклар (Классификацияси)
 4. Психоген, неврозсимон ва рефлектор тикларнинг даво аҳамияти
 5. Генерализациялашган тик ( Жиль де ля Туретта касаллиги)

Асаб тизимининг наслий касалликлари

Наслий нерв-мускул касалликлари

 1. Бирламчи ПМДларнинг асосий турлари
 2. Неврал ва спинал амиотрофиялар
 3. Туғма миотониялар
 4. Пароксизмал миоплегияларнинг асосий клиник симптомлари диагностикаси, қиёсий ташхиси, давоси
 5. Пароксизмал миоплегилар
 6. Миастения
 7. Миастеник синдромлар  

 

Системали  орқа мия ва мияча зарарланиши билан кечувчи наслий касалликлар

 1. Фридрейх  оилавий атаксияси.
 2. Штрюмпеля оилавий спастик параплегияси.
 3.  Хант - Мияча миоклоник диссенергияси.

 

Факоматозлар

 1. Нейрофиброматоз  (Реклингхаузена касаллиги )
 2. Тубероз склероз  Бурневилля-Прингля. 
 3.  Энцефалотригеминал ангиоматоз  -Стердж- Вебер касаллиги
 4. Атаксия – телеангиэктазия (Синдром Луи-Бар )

 

Экстрапирамида йулининг зарарланиши билан кечувчи наслий касалликлар.

 1. Гепатоцеребрал дистрофия
 2. Деформацияланувчи мускул торсион дистонияси
 3. Миоклонус- эпилепсия  Унферрихта-Лундборга

 

Асаб системасининг наслий моддалар алмашинуви касалликларида бузилиши

 1. Лейкодистрофия
 2. Фенилкетонурия

 

Болалар неврологиясида шошилинч холатлар.

 1. Бош мия шиши
 2. Гипертензион-окклюзион кризлар
 3. Церебрал гипотензия синдроми (Церебрал коллапс)
 4.  Эпистатусни даволаш принциплари
 5. Мия дислокациясининг биринчи клиник симптомлари
 6. Коматоз холат стадияларининг диагностикаси
 7. Токсик шокнинг давоси
 8. Симпато адренал ва вагоинсуляр кризларни бартараф этиш ва даволаш принциплари


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz