o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Психиатрия

ВРАЧ – ПСИХИАТРЛАР АТТЕСТАЦИЯСИГА ТАЙЁРЛАНИШ УЧУН ТАХМИНИЙ САВОЛЛАР РЎЙХАТИ

 1. Психиатрик интервью нима? Психиатрик интервью босқичларини таърифлаб беринг.
 2. Физиологик бузилишлар ва жисмоний омиллар билан боғлиқ хулқ-атвор синдромларига қайси бузилишлари киради?
 3. Соматоформ бузилишлар, уларнинг умумий характеристикаси.
 4. Мураккаб парциал тутқаноқлар асосий хусусиятларини таърифлаб беринг.
 5. Депрессив беморни асосий новербал хулқ-атвор хусусиятларини таърифлаб беринг.
 6. Вафот қилмоқ ва ўлим. Психологик характеристикалар.
 7. Шифокор ва хавотирли бемор ўртасидаги бирламчи ишончли клиник интервью ўтказилишида қайси омиллар таъсир этади?
 8. Кекса ёшда кайфият бузилишларини даволашнинг хусусиятлари.
 9. Психиатрик освидетельствование.
 10. Сиз билган нейролептикларни экстрапирамид ножўя таъсирини чақириш бўйича ажратиб беринг.
 11. Перенос ва контрперенос нима? Позитив ва негатив перенос (контрперенос)ни шифокор ва бемор муносабатларидаги кўринишларини айтиб беринг.
 12. МКБ-10, уни ташкил қилиш принциплари.
 13. Беморнинг суицидал ҳавфи юқори эканлигидан қуйидаги қайси хусусиятлардан аниқлаш мумкин: симптоматика, психологик ҳолат, амнестик маълумотлар, клиник интервью.
 14. ЭСТ учун кўрсатма ва қарши кўрсатма.
 15. Фуқаро ҳуқуқлари ва руҳий бузилиш ташхиси қўйилганда, уни қайта кўриб чиқиш.
 16. Шизофренияни даволашда ушлаб турувчи давонинг умумий қоидалари.
 17. Эпилепсия учун онг хиралашувининг қайси синдроми характерли? Клиник кўринишини таърифлаб беринг. МКБК-10 бўйича қандай шифр билан белгиланади.
 18. Шизофрения: тарихи ва замонавий баҳолаш.
 19. Генераллашган тутқаноқ клиникасини таърифлаб беринг. Фазалари давомийлиги қандай?
 20. Шизофрениянинг ўткир ҳуружини даволашда нейролептикларни қўллашнинг умумий қоидалари.
 21. Етук шахс бузилишлари ҳақида тушунча.
 22. Депо-нейролептикларнинг умумий характеристикаси.
 23. Хотира бузилиши диагностикасининг кўпроқ қўлланиладиган патопсихологик усулларини айтиб беринг.
 24. Ақлий заифлик: этиология.
 25. Тафаккур бузилиши диагностикасининг кўпроқ қўлланиладиган патопсихологик усулларини айтиб беринг.
 26. Трициклик антидепрессантлар томонидан чақирилган сийдик тутилишини даволаш.
 27. Бензодиазепинлар асосий дори воситаларининг ярим чиқарилиш даврларини айтиб беринг.
 28. Психиатрияда психопатологик ва аффектив бузилишларни баҳолашда қайси шкалалар қўлланилади? Сизга маълум бўлганм шкалаларни қисқача таърифлаб беринг.
 29. Ақлий заифлик диагностикасида экспериментал-психологик текширув роли.
 30. Суицидал интенциялар шкаласи (SIS) бўйича парасуицид қилган шахслар учун суицидал актда ўлимга юқори даражали интилиш ҳақида қандай хусусиятлар гувоҳлик қилади?
 31. Асаб анорексияси нима? МКБ-10 бўйича ушбу синдромнинг диагностик критерийларини айтинг.
 32. Мажбурий даволаш.
 33. Асаб булимияси нима? МКБ-10 бўйича ушбу синдромнинг диагностик критерийларини айтинг.
 34. Психиатрияда қандай инструментал текширув усуллари қўлланилади? Улар қўлланиладиган асосий соҳаларни айтиб беринг.
 35. МКБ-10 бўйича шизофренияни диагностик критерийлари.
 36. Электроэнцефалографияни қўллашга кўрсатмалар.
 37. Абсанслар (petit mal) асосий хусиятларини ва ўртача кечиш давомийлигини айтиб беринг.
 38. Амбулатор шароитда шизофренияни даволаш.
 39. Генераллашган тутқаноқ клиникасини айтиб беринг. Фазалари давомийлиги қандай?
 40. Дексаметазонли тест ўтказиш усули ва мақсадини айтиб беринг.
 41. Руҳий касалхона шароитда шизофренияни даволаш.
 42. Депрессив беморни текширишда қандай қўшича усуллар (экспериментал-психологик, инструментал) кўрсатма бўлиб ҳисобланади?
 43. Асаб анорексияси нима? МКБ-10 бўйича ушбу синдромнинг диагностик критерийларини айтинг.  
 44. Руҳий бузилишларда ногиронлик.
 45. Асаб анорексияси ва булимиясини қайси бузилишлар билан дифференциал диагностика қилиш мумкин? Овқат қабул қилишни бузилиши кўпинча қайси руҳий бузилишлар билан бирга келади?
 46. Эпилепсияда олий руҳий функциялар ва шахс ўзгаришларининг асосий хусусиятлари қандай?
 47. Психосоматик тибиёт, ривожланиш тарихи.
 48. Типик туқаноқ хуружини электроэнцефалографик белгилари.
 49. “Қарамлик чақирмайдиган воситаларни хаддан ортиқ қабул қилиш” (F55) ушбу бандга қайси воситаларни хаддан ортиқ қабул қилиш киритилади?
 50. Мультидисциплинар гуруҳ. Психиатр роли.
 51. Органик бузилиш ёки касаллик билан асосланмаган қандай синдром ёки ҳолатларни жинсий дисфункцияга киритилади?
 52. Таянч коммуникацион кўникмаларни санаб беринг.
 53. Невротик, ҳамда стресс билан боғлиқ бузилишлар классификацияси.
 54. Деменция синдроми диагностик критерийлари.
 55. Диссоциатив бузилишлар, этиология, клиника, даволаш.
 56. Васваса синдромлари, уларнинг характеристикаси.
 57. Альцгеймер касаллигида миядаги типик морфологик ва нейрохимик ўзгаришлар.
 58. Тиббий интервью очилишининг умумий қоидалари.
 59. Соматик касалликларда руҳий бузилишлар, умумий характеристика.
 60. МКБ-10 бўйича психофаол моддаларга қарамлик диагностик критерийлари.
 61. Альцгеймер касаллигига шубҳа бўлганда бемор текшируви.
 62. Органик бузилишлар асосий диагностик критерийлари.
 63. МКБ-10 бўйича психофаол моддалар билан ўткир интоксикация диагностик критерийлари.
 64. Рекуррент депрессия ва биполяр аффектив бузилишнинг асосий фарқлари.
 65. Невротик ва стресс билан боғлиқ бузилишлар фармакотерапияси.
 66. Рекуррент депрессия ва биполяр аффектив бузилишнинг асосий фарқлари.
 67. Ҳавфли нейролептик синдром – клиника ва даволаш.
 68. Ҳавотир-фобик бузилишлар. Клиника ва даволаш.
 69. Трициклик антидепрессантлар томонидан чақирилган сийдик тутилишини даволаш.
 70. Депрессив эпизодни даволашнинг асосий қоидалари.
 71. Неврастения, клиник кўриниши, даволаш.
 72. Трициклик антидепрессантлар билан даволашнинг асосий асоратлари.
 73. Алкоголизмни бирламчи профилактикаси.
 74. Психосоматик касалликларни даволаш принциплари ва профилактикаси.
 75. МКБ-10 бўйича ноорганик табиатли уйқусизликни асосий клиник хусусиятлари.
 76. Эпилепсия учун кўпроқ характерли бўлган психопатологик бузилишлар. Пароксизмал фаолликни қандай локализациясида улар кўпроқ намоён бўлади?
 77. Психосоматик ўзаро муносабат механизми.
 78. Эпилепсия учун онг хиралашувининг қайси синдроми характерли? Клиник кўринишини таърифлаб беринг. МКБК-10 бўйича қандай шифр билан белгиланади.
 79. “Тунги қўрқув” ва “қўрқинчли тушлар” каби ҳолатларга қайси белгилар характерли?
 80. Депрессив синдром. Клиник вариантлар.
 81. Сомнамбулизм (снохождения) бу нима? МКБ-10 бўйича ушбу бузилишнинг асосий клиник хусусиятлари қандай?
 82. Новербал хулқ-атвор асосий элементлари ва мулоқотда уларнинг роли.
 83. Шизотипик бузилиш.
 84. Уйқуни яхшилашнинг қандай носпецефик усулларини биласиз?
 85. Генераллашган тутқаноқнинг клиник кўриниши. Фазалар давомийлиги.
 86. Шизоаффектив бузилиш.
 87. Эпилепсияни ижобий прогнози ҳақида қандай белгилар айтиши мумкин.
 88. Қариларда деменция ҳолатларни дифференциал диагнози.
 89. Шизофрения симптомлари билан ўткир полиморф психотик бузилиш.
 90. Альцгеймер касаллигида медикаментоз даво. Сурункали алкогол интоксикацияда лаборатор кўрсаткичлар.
 91. Аҳоли ўртасида ва умумий тиббий амалиётда депрессиянинг тарқалганлиги.
 92. Атипик нейролептиклар, умумий характеристика.
 93. Етук шахс бузилишларини даволаш.
 94. Бензодиазепинлар асосий дори воситаларининг ярим чиқарилиш даврларини айтиб беринг.
 95. Алкоголга қарамлилик скрининг босқичлари.
 96. Суицид юқори ҳавфини предикторлар.
 97. Аноним Алкоголиклар жамияти фаолиятини асосий принциплари.
 98. МКБ-10 бўйича депрессив эпизодларни оғирлик даражаси критерийлари.
 99. Ёмон ахборот узатилишининг қоидалари.
 1. Альцгеймер касаллигида ва қон-томирли деменцияда деменциянинг дифференциал-диагностик фарқлари.
 2. Бензодиазепинларни тўхтатиш ва уларга қарамликни оширадиган омиллар.
 3. МКБ-10 бўйича психофаол моддалар қабул қилиш билан боғлиқ бўлмаган ва шахс ўзгаришлари, ақли заифлик, васваса, галлюцинация ва делирий кузатилмаган ҳолатларда пайдо бўладиган генераллашган тутқаноқлар қандай кодланади?
 4. Ноорганик табиатли гиперсомния нима? МКБ-10 бўйича ушбу бузилишнинг асосий клиник хусусиятлари қандай?
 5. Ақли заифликни диагностикасида экспериментал-психологик текширувнинг роли.
 1. Эпилептик статус клиникасини таърифлаб беринг. Ушбу ҳолатда ўлимнинг мумкин бўлган сабаблари қандай?
 1. Ноорганик табиатли гиперсомнияни қайси бузилишлар билан дифференциация қилиш лозим? Ушбу синдром қайси руҳий бузилишлар билан бирга кечади?
 2. Ноорганик табиатли гиперсомнияни қайси бузилишлар билан дифференциация қилиш лозим? Ушбу синдром қайси руҳий бузилишлар билан бирга кечади?
 3. Эпилептик статусни даволаш. Тезкор ёрдам. Танлов препаратлар.
 4. Ақли заифлик, клиник симптоматика.
 5. Метанол билан интоксикацияда биринчи ёрдам.
 6. Эпилепсияда тутқаноқларнинг дифференциал диагностикаси. Яна қандай синдромлар тутқаноқ синдроми билан бирга кечади?


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz