o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

24.04.2016

Нефрология

НЕФРОЛОГ – ШИФОКОРЛАР УЧУН  АТТЕСТАЦИЯГА ТАЁРГАРЛИК КУРИШИ УЧУН САВОЛЛАР РУЙХАТИ

1.Нефрология  тарихи. (буйрак  анатомияси, физиологияси ,буйрак  диффуз касалликлари  диагностикаси  ва  даволашдаги  асосий  фаолият юритган  олимлар).

2.’’Нефрология ‘’  тушунчаси  ва  унинг  булимлари.

3. Гломеруляр  ва  тубулоинтерстициал   касалликларнинг   Республикадаги  эпидемиологияси.

4.Белорусиядаги  СБЕ  терминал  боскичининг  сабаблари  ва  уларнинг  Европанинг бошка    давлатларидан   фарки.

5.Нефрологик   касалликларда   ишга  лаёкатсизлик.

6. Ёриксимон  тешикчалар   нима  дегани  ва   уларнинг   сийдик  билан  оксил  йукотишдаги  роли.

7.Селектив  ва  носелектив  протеинурия, патологиядаги   ахамияти.

8.Юкстагломеруляр  аппарат ,  ахамияти ва   кон  босими  регулясияси.

9. Эндотелий, мезангиал  хужайралар, базал мембрана  ва  подоцитлар.

10. Полилуния  нима  унинг   таркиби  ва  патологиядаги  курсатгичлари.

11.Гломерулонефритларнинг   морфологик  ва  клиник  классификацияси.

12.Яллигланишсиз    характердаги  нефропатиялар  морфологияси  , лаборатор  ва  клиник   белгилари.

13. Липоид  нефроз ,фокал-сегментар  гломерулосклероз  ва  мембраноз  нефропатиялар   диагностикаси  ва  даволаши.

14.Гломерулонефритлар  яллигланиш  типларининг     морфологик  хусусиятлари.

15. Мезангиопролифератив гломерулонефрит, мембранозпролифератив гломерулонефрит ва склерозловчи нефритлар   диагностикаси  ва  давоси.

16. Пункцион  нефробиопсияга  курсатма  ва  карши  курсатмалар.

17.Системали  васкулитлар  классификацияси   ва   кичик  артериялар  васкулитларида  буйрак   шикастланишининг  узига  хос  хусусиятлари.

18. Бирламчи  ва  иккиламчи   гломерулонефритлар  дифференциал  диагностикаси.

19.Гломерулонефритларнинг  симптоматик  ва  патогенетик  давоси.

20. Гломеруляр  патологияда  ренопротектив   терапия.

21. Ишемик нефропатия: этиологияси, патогенези, клиникаси, патологияси, лаборатор диагностикаси,даволаш.

22. Паранеопластик нефропатия: этиологияси, патогенези, клиникаси, патологияси, лаборатор диагностикаси,даволаш.

23. Амилоид нефропатия: этиологияси, патогенези, клиникаси, патологияси, лаборатор диагностикаси,даволаш.

24. Диабетик нефропатия: этиологияси, патогенези, клиникаси, патологияси, лаборатор диагностикаси,даволаш.

25.Буйраклар  ва  хомиладорлик, нормал   хомиладорликда   сийдик  айириш  аъзолари  тизимидаги  узгаришлар.

26. Хомиладорлар  нефропатияси (гестоз), эпидемиологияси, клиникаси, диагностикаси,даволаш.

27. Тубулоинтерстициал нефрит, тушунчаси , классификацияси.

28. Тубулоинтерстициал  касалликларнинг   клиник  белгилари  намоён  булгунга  кадар  диагностикаси.

29. Тубулоинтерстициал  касалликларнинг   этиологияси  ва патогенези.

30. Тубулоинтерстициал  касалликларнинг    профилактикаси  ва  даволашининг  узига  хос  хусусиятлари.

31. Тубулоинтерстициал  патологияда  дори  препаратларининг  ахамияти.

32.Наслий  тубулопатиялар, классификацияси,  намоён  булишининг  узига  хос  хусусиятлари.

33. Тубуляр  дисфункциялар,   уларнинг  буйрак  касалликлари  ривожланиб  боришидаги   ахамияти.

34. «Артериал гипертензиялар» булимига  кандай  саволлар  бириктирилган.

35.Артериал  гипертензия  синдромининг   классификацияси.

36. Артериал  кон  босими  регулясиясининг замонавий тасаввури.

37. Артериал  кон  босимини  ушлаб  туришда  сув  ва  натрийнинг  урни.

38. Норма  ва  патологияда   натрийнинг   буйрак  оркали   регулясияси(бошкаруви).

39. Организм  сув  балансининг  осморегулрочи  механизмлари.

40. Артериал  кон  босимининг  регуляциясида  симпатик  ва  марказий  нерв  системасининг   ахамияти.

41. Артериал  кон  босимининг  регуляциясида  гормонал  бошкарувнинг   ахамияти.

42. Нефроген ва вазоренал артериал гипертензия: ухшашлиги  ва  фарклари.

43. Кон  томир  ва  паренхематоз  генезли   артериал  гипертензиянинг   медикаментоз  давоси.

44.Вазоренал   артериал  гипертензиянинг    хирургик  давоси.

45. Эндокрин  келиб чикишга  эга  булган  артериал  гипертензиянинг  даволашнинг  узига  хос  хусусиятлари.

46.Буйрак  ва  юкори  сийдик  йуллари   тугма  ва  наслий  касалликларининг  классификацияси.

47. Кистоз  ва  нокистоз  наслий  касалликлар , буйрак  фаолияти  бузулишининг патогенези .

48.Буйраклар   поликистозининг   доминант ва  рециссив   шаклларининг   клиникаси, диагностикаси ва  даволаш  усуллари.

49. Буйракнинг  нокистоз  наслий  касалликлари.

50.Альпорт  синдроми  ва  унинг   буйрак  етишмовчилиги  ривожланишидаги  ахамияти.

51. Обструктив   нефропатиялар ,рефлюкс  нефропатия  патогенези,диагностикаси , давоси ва  профилактикаси.

52.Буйрак  жойлашиш  аномалиялари: оддий  дистопия ,кесишувчи, битишиб  кетган   ва  бошка  турлари.

53.Пиелонефрит:клиник шакллари, диагностикаси, консерватив   давоси.

54.УБЕ  булган  беморларни  консерватив  даволаш.

55.СБЕ   консерватив   даволашнинг  принциплари.

56.СБЕ    буйрак  фаолиятининг   бузулишини  аниклаш усуллари.

57. Буйрак  етишмовчилигида  кислота  ишкор  холатининг   бузулиши.

58. СБЕ  классификацияси,  буйрак  урин босувчи  терапияга  курсатмалар.

59.Диализотерапия  усуллари  ва  уларнинг  фарклари.

60.Диализотерапиянинг  адекватлиги  хакида  тушунча.

61. Гемодиализ  ва  перитониал  диализ  асоратлари   диагностикаси  ва  даволаш  усулллари.

62.Диализотерапия  олаётган  беморларда  анемия  синдроми.

63. СБЕ  да  фосфор-калций  алмашинувининг  бузулиши.

64.  Буйрак  кучириб  уткизишга  курсатма  ва карши курсатма.

65. Буйрак  донорлари  селекцияси ,конденсерлаш ва консервация  усуллари.

66. Буйрак  кучириб  уткизишнинг  иммунологик  таъминоти.

67.Буйрак  кучириб  утказишдан  кейинги   эрта  операцион  даврни  олиб  бориш.

68. Буйрак  кучириб утказишдан  кейинги  иммунодепрессив  терапия.

69. Буйрак  кучириб  утказишдан  кейинги  асосий  асоратлар.

70. Буйрак  кучириб  утказишдан  кейинги   беморлар  диспанцеризацияси.Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz