o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Санитар-гигиения лаборатор тадқиқотлар

ДСЭНМ ВРАЧ-ЛАБОРАНТЛАРИНИНГ АТТЕСТАЦИЯГА ТАЙЁРЛАНИШИ БЎЙИЧА САВОЛЛАРИ РЎЙХАТИ

1.Ўзбекистон Республикаси аҳолиси саломатлиги ва уни шакллантирувчи омиллар.

2.Аҳолининг санитар-эпидемиологик барқарорлигини таъминлаш бўйича асосий ташкилий чора-тадбирлар.

3. Иситувчи ва совитувчи микроиқлим билан боғлиқ касалликлар, саломатликка ноқулай таъсирини олдини олиш.  Лаборатор назорат усуллари.

4.Давлат снитария хизматини омалга ошириш амалиётида хавф-хатарни баҳолаш методологияси ва унинг қўлланиши.

5. Соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва гигиеник тарбиянинг амалга оширилишида ДСЭНМ роли.

6. Давлат санитария назорати тизимида гигиеник мониторинг.

7. Давлат санитария назоратида қўлланиладиган қонуний ҳужжатлар.

8.Давлат санитария назорати тизимида лаборатор хизматини ривожлантиришнинг замонавий йўналишлари.

9. Лаборатор текширувларнинг номенклатураси ва ҳажмини режалаштириш. 10.Санитар-кимёвий лаборатория аккредитацияси. Аккредитацияни ўтказиш.  

11.Яшаш муҳити объектларини текшириш тартибини регламентловчи техник-меъёрий-ҳуқуқий актлар.

12.Экспериментал маълумотларга математик ишлов бериш бўйича умумий маълумотлар.

13. Ўлчовларни аниқлигини хатолик ва ноаниқлик кўрсаткичлари бўйича тушунтириш.

14. Санитар-кимёвий ўлчовларни ноаниқлиги асослари.

15. Ташқи муҳит объектлари ва озиқ-овқат маҳсулотлари таҳлилида натижаларнинг  ноаниқлигини баҳолаш.

16.Таҳлил усуллари яроқлилигини тавсифлаш.

17. Санитар-кимёвий ўлчовларни кузатиб борилиши.

18. Санитар-гигиеник текширувлар амалиётида аналитик усулларнинг яроқлилиги.

19. Санитар-гигиеник текширувлар (ички ва ташқи лаборатор назорат) да ўлчовларнинг сифат назоратининг асосий принциплари.

20. Ишлаб чиқариш шароитида шовқин ноқулай таъсири профилактикаси. Лаборатор назорат усуллари.

21. Санитар-гигиеник лабораторияларда метрологик таъминот.

22.Кимёвий лабораторияларда техника хавфсизлиги.

23.Ташқи муҳит объектидан таҳлил учун намуна олиш ва уни тайёрлаш. 

24. Эритмаларнинг концентрациясини ифодалаш усуллари.

25.Кимёвий таҳлилнинг миқдорий усуллари.  

26. Титриметрик ва гравиметрик аниқлаш усуллари.

27. Санитар-кимёвий лабораториялар амалиётида физик-кимёвий таҳлилнинг  оптик усуллари.  

28. Ташқи муҳит объектида органик ва ноорганик моддаларнинг фотометрик аниқланиши.

29. Атом-абсорбцион ва атом-эмиссион таҳлил усуллари.

30. Ташқи муҳит объектларини электрокимёвий, полярографик, потенциометрик сифат назорати усуллари. Мисоллар билан тушунтиринг.

31. ДСЭНМ лаборатор амалиётида юқори самарадор суюқлик хроматография усулининг қўлланиши.

32. Республикада овқатланиш бўйича амалга оширилаётган тадбирлар .  

33. Озиқ-овқат хом-ашёси ва озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги ва сифатига гигиеник талаблар.  

34. Саноат аэрозолларини меъёрлаш. Профилактик чора-тадбирлар. Лаборатор назорат усуллари.

 35. Озиқ-овқат маҳсулотларини токсик моддалар билан заҳарланиши гигиеник аспектлари. Лаборатор назорат усуллари.

36.Генетик модификацияланган манбалардан олинган озиқ-овқат маҳсулотларини  гигиеник баҳолаш. Лаборатор назорат усуллари.

37. Биологик фаол қўшимчаларни гигиеник баҳолаш.  

38. Уюшган болалар жамоаларида овқатланишни ташкил қилишга гигиеник  талаблар.

39. Болалар ва ўсмирлар муассасаларида овқатланишнинг гигиеник назорати.

40. Гўшт ва гўшт маҳсулотлари гигиенаси.  Сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини аниқлаш усуллари.

41. Сут ва сут маҳсулотлари гигиенаси.  Сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини аниқлаш усуллари.

42. Нон ва донни қайта ишлаш маҳсулотлари гигиенаси.  Сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини аниқлаш усуллари.

43. Сабзавот ва мевалар ва уларни қайта ишлаш гигиенаси.  Сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини аниқлаш усуллари.

44. Балиқ ва уни қайта ишлаш маҳсулотлари гигиенаси.  Сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини аниқлаш усуллари.

45.Озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида витаминларни аниқлаш усуллари.

46. Нитрозаминлар. Уларни озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида  аниқлаш усуллари.

47. Асал сифат кўрсаткичларини баҳолаш.

48. Озиқ-овқат маҳсулотларини ксенобиотиклар билан ифлосланишини баҳолашнинг гигиеник аспектлари.

49. Озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида азот сақловчи бирикмалар. Лаборатор назорат усуллари.  

50.Озиқ-овқат маҳсулотлари корхоналарида маҳсулотнинг сифат назорати.  

51. Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги масалаларини ҳал қилиш бўйича методологик ёндошув.  

52. Мутаносиб (рационал) овқатланиш асослари.

53.Озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида диоксинларни текшириш усуллари.

54. Биокимёвий таҳлил усуллари. Имкониятлари, аниқлаш аниқлиги. Сифат ва миқдорий текширув, конкрет мисоллар.

55. Атмосфера ҳавоси таркибида қайси кўрсаткичлар гигиеник муаммо сифатида баҳоланади.

56.Республика ҳудудида атмосфера ҳавосини ифлословчи моддалар чиқарилишини текшириш.

57. Атмосфера ҳавоси кимёвий ифлосланишини лаборатор назоратини ташкил қилиниши.  

58. Тупроқ таркиби кўрсаткичларини аниқлаш усуллари.

59. Сув таркибий кўрсаткичлари  аҳамияти ва уларнинг инсон саломатлигига таъсири.

60.Ичимлик суви сифатига бўлган гигиеник талаблар.

61.Ичимлик сув таъминоти бўйича Давлат санитария назорати.

62. Бутилланган сувни текшириш усуллари.

63. Ичимлик сувини зарарсизлантириш усуллари.

64. Сув ҳавзалари санитар ҳимояси.

65. Атмосфера ҳавоси санитар ҳимояси.

66. Оқава сувлар устидан гигиеник назорат.

67.Саноат частотасида электромагнит майдон манбаларининг гигиеник назорати.

68.Оптик диапазонда нурланиш манбаларининг лаборатор назорати.

69. Радиочастот диапазонда электромагнит майдон манбалари лаборатор назорати.

70. Ишлаб чиқариш микроиқлими турлари: иситувчи ва совитувчи микроиқлим, инсоннинг иссиқлик ҳолати.

71.Ишлаб чиқаришда аэрозоллар: таснифи, ишлаб чиқаришда чанг хусусиятлари. Асбест билан боғлиқ касалликлар.

72.Ишлаб чиқаришда шовқин. Таснифи, манбалари, меъёрлаш. 

73.Ишлаб чиқаришда вибрация: таснифи, ишчи жойларида биологик таъсирини меъёрлаш, организмга ноқулай таъсири. Профилактик чора-тадбирлар.  Лаборатор назорат усуллари.

74. Радиометрик текшириш усуллари. Имкониятлари, ўлчаш чегараси, аниқлаш аниқлиги. Сифат ва миқдорий аниқлаш, конкрет мисоллар.

75. Ташқи муҳит объектларининг радиацион ифлосланишини гигиеник баҳолаш.

76. Ишлаб чиқариш муҳитида чанг омилининг гигиеник тавсифи. Ишчи зона ҳавосида зарарли моддаларни аниқлаш учун намуна олиш усуллари.

77. Ишлаб чиқариш муҳити омиллари ва шароитларининг лаборатор назорати.  

78.Ишлаб чиқаришда компьютер техникасидан фойдаланишнинг гигиеник муаммолари.  

79. Чанг: таснифи, инсон организмига таъсири.

80. Чанг омилининг гигиеник тавсифи. Лаборатор назорат усуллари.

81. Ишлаб чиқариш муҳитининг кимёвий омиллари.

82.Иш зонаси ҳавосида инсон организмига таъсир қилувчи органик  ва ноорганик бирикмалар концентрациясини аниқлаш.  

83.Ишлаб чиқариш токсикологиясининг асосий гигиеник масалалари.

84.Кимёвий моддалар таркибини гигиеник меъёрлаш  тамойиллари. 

85. Кимёвий моддаларнинг таснифи ва маркировкаси.  

86. Ташқи муҳит объектларида оғир металл тузларини аниқлаш усуллари.

 87. Ташқи муҳитга микотоксинларнинг таъсирини баҳолаш усуллари. 

88. Пестицидлар ва уларнинг таснифи.  Улар устидан лаборатор назорат усуллари.

89. Ташқи муҳитга турғун органик бирикмаларнинг таъсири.

90. Кийим ва пойафзалнинг физик- кимёвий текширув усуллари.

91. Халқ истеъмоли буюмлари ва косметик воситаларнинг токсико-гигиеник текшируви.  

92.Болалар буюмларига гигиеник талаблар. Лаборатор назорат усуллари.

93.Халқ истеъмоли буюмлари ва ўйинчоқларда мономерларни аниқлаш усуллари.

94.Инсон организмига ташқи муҳит ифлослантирувчиларининг кумулятив таъсири ва унинг олдини олиш чора-тадбилари.

95. Полимер ва пластмасса қўллаш гигиенаси ва токсикологияси. Лаборатор назорат усуллари.

96.Ташқи муҳит объектларида ва озиқ-овқат маҳсулотларитаркибида канцероген моддаларни аниқлаш усуллари.Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz