o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Хирургия

Хирург врачларни аттестацияга тайёрлаш учун тузилган саволлар рўйхати

 

1. Операция килинган ошкозон касаллиги: демпинг синдром, патогенез, клиника, диагностика, даво.

2. Корин бушлиги аъзолари ишемик касаллиги?

3. Йугон ичак анатомияси?

4.Кон кетиш. Классификация.йуотилган конни аниклаш услуби. Вактинчалик ва доимий конни тухтатиш услублари?

5. Чурра каналини Жирар-Спасокукоцкий буйича плстикаси?

6. Оёклар магистрал томирларининг уткир тромбоз ива эмболияси. клиника, дифференциал диагностика, давоси, антикоагулянт ва фибринолитик терапия.

 7. Диафрагманинг кизил унгач тешиги сирпанувчи чуррасини эндоскопик критериялари?

8. Очик ва клапанли пневмоторакс. Патофизиология, клиника, диагностика, давоси.

9. Чов канали пластикаси Бассини буйича?

10. Эндемик зоб. Этиология, клиника, диагностика, даво. Спорадик зоб.

11. эзофагитнинг эндоскопик критериялари?

12. Ру халкасини куллаш сохаси?

13. Оёкларда сурункали ва уткир артериал етишмовчилик. Клиника диагностика, лечение

14. Ахалазия ва кардиспазмни рентгенологик куриниши?

15. Йугон ичакнинг утказувчанлигини усмасимон бузилишини замонавий классификация

16. Сон чурраларидаги пластика турлари?

17. Спонтан пневмоторакс. Ривожланиш сабаби, клиникаси, диагностикаси, биринчи ёрдам. Давоси.

18. Кизилунгач ва ошкозон веналари варикозидан кон кетишни эндоскопик гемостази?

19.Физиологические особенности опухолевых нарушений толстокишечной проходимости.

20. Кукрак кафаси ёпик жарохатлари. Ташхис, тактика.

21. Кул бармокларининг йирингли касаллиги. Классификация. Жаррохлик даво услублари?

22. Меллори-Вейса. Синдромини эндоскопик куриниши.

23.Кисилган чурра. Клиника, диагностика, тактика.

24.Қизилунгач ва ошкозони химик куйиши. Биринчи ёрдам курсатиш. Консерватив ва жаррохлик давоси.

25. Баретта кизилунгачи эндоскопик диагностикаси.

26.Кисилган чов чурраси. Перитонит билан асоратланган?

27.Кисталарни йирингли касаллиги. Флегмонани классификацияси анатомик шаклида.

28.Травматик шок. Биринчи шока карши ёрдам курсатиш хажми. Операцияга курсатма ва карши курсатма шок пайтида.

29.Кисилган чов чуррасида чурра копчаси флегмонаси.

30.Уткир ингичка ичак тутилиши. Этиопатогенез, клиника, диагностика.

31.Крон касаллигини эндоскопик белгилари?

32.Мегадолихосигмани буралиши. Даво тактикаси.

33.Геморрой. Клиникаси, диагностикаси, давоси.

34. Ингичка ичак тутилиши. Вариантлари?

35. НЯКнинг эндоскопик белгилари?

36.Сурункали колостазнинг классификацияси?

37.Соматик огир беморларда жаррохнинг кисилган чов чуррасида даволаш тактикаси?

38.Ингичка ичак тутилишида жаррохлик тактикаси?

39.Куйиш. Классификацияси, куйиш касаллиги даврлари, белгилари, давоси.

40.Куйишдаги шок. Унинг белгилари, куриниши, давоси?

41. Вентрал чурра. Пластика усуллари?

42.Ингичка ичак тутилишадаги даво ва диагностик чора тадбирлар?

42.Кам учрайдиган полипозлар (синдром Пейтца-Егерса, синдром Гарднера).

43. Лапароскопик чуррани кесиш?

44. Ингичка ичак анастомозларини турлари?

46.Ворсинкали полипни  клиник ва эндоскопик белгилари

47. Кисилган вентрал чурра ва операциядан кейинги чуррада Жаррохнинг тактикаси?

48.Ингичка ва йугон ичакнингдекомпрессияси  интраоперацион ва операциядан кейинги холатда. Уларнинг турлари?

49. Сарикликнинг дифференциал диагностикаси?

50. Уткир панкреатит. Клиника, диагностика, даво.Жарохлик операциясига курсатма?.

51.Жаррохлик инфекциясининг синфланиши?

52. Лапароскопия: турлари, шошилинч лапароскопияга курсатма,  карши курсатма,

53.  Сурункали панкреатит. Синфланиши, патогенези, клиникаси, тасхис, давоси?

54.Аэроб микроорганизмлар, асосий ташкилотчилари?

55.Уткир аппендицитда жаррохлик кирилиши.

56. Лапароскопик холецистоэктомияга нисбий, мутлок курсатма, ва карши курсатма?

57.Меъда ости безини окма ва кисталари? Диагностика, даво

58. Интероперацион Аппендоэктомия асоратлари-

59. Ўткир корин касалликларида лапароскопияга курсатма ва карши курсатма?

60.Меъда ва 12 бармок ичак ярасининг жаррохлик формалари. Жаррохлик даво тактикаси?

61.Аппендэктомия операциясидан кейинги эрта асоратлар?

62.Механик сарикликни сабаблари?

63.Илеофеморал флеботромбозда даво тактикаси?.

64.Аппендэктомия операциясидан кейинги кечки асоратлар?

65. Интраабдоминал лапароскопиянинг асоратлари?

66. ТЭЛА профилактикаси

67. Аппендикуляр инфильтрат. Клиникаси, диагностикаси. Жаррохлик тактикаси.

69. Лапароскопик холецистэктомия асоратлари?.

70. Варикоз касаллиги формалари?

71.Ўткир гастродуоденал кон кетиш. Дифференциал диагностика, хирургическая тактика.

72. Портальной гипертензии синдроми. Классификация, клиника, асоратлари ва даволаш принциплари.

73.Лапароскопик холецистэктомияда пайтида кон кетиш ва уни тухтатиш усуллари.

74. Ошкозон ярасини тешилиши. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усули.

75. Аппендикуляр инфильтратни даво тактикалари ва усуллари

76. Замонавий антибатериал терапия принциплари.

77. Жарохат инфекцияси этиопатогенези ва диагностикаси?

78. Талок жарохатланищи. Клиника, диагностика, тактика.

79.Ингичка ичак травмалари. Клиника, диагностика, давоси.

80. Игичка ичак туткичи жарохати. Тактика.

81. Лапароскопик холецистэктомиядан кейин ут окиши. Сабаби, диагностика, даво усули.

82.Ўт тош касаллиги. Уткир калкулез холецистит. Клиника, диагностика, даво

83.Жаррох инфекциясида дезинтоксикацион ва трансфузион терапия

84.Корин бушлиги ёпик жарохатлари. Диагностика, тактика.

85. Бош-мия жарохати. Оғирлик даражалари. Жарохлик операциясига курсатма.

86. Ангиографик текширув турлари?

87. Ёпик корин орти жарохатлари. Диагностика, тактика.

88.  Ўткир панкреатитни лапароскопияга курсатма?

89.Йуғон ичак тутилишида рентгенологик диагностика ва клиник куриниши?

90. Қорин бўшлиги кушма ва буйрак жарохатлари. Клиника, диагностика, тактика, 

91. Лапароскопик аппендэктомиянинг афзаллиги ва камчиликлари

92. Хазм трактидаги ярасиз рецидив кон кетишнидифференциал диагностикаси.

93. Тери ости каватининг яллигланишлари; карбункул, гидраденит, абсцесс, целлюлит

94. Қорин бушлиги ва чанок аъзоларининг кушма жарохатлари. Клиника. Диагностика. Тактика.

95. Кон-томирлар травмасининг даволаш тактикаси алгоритми.

96. Посттромбофлебит синдроми – тушунча?Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz